Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстин жарыялоо жөнүндө” Жарлыкка кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстин жарыялоо жөнүндө” Жарлыкка кол койду.

Жарлыктын тексти:

2016-жылдын 11-декабрында референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдө) кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы № 218 Мыйзамы 2017-жылдын 15-январында күчүнө кирди.

Жогоруда аталган Мыйзамдын 2-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Президенти киргизилген өзгөртүүлөрдү, ошондой эле 2010-жылы Конституцияны кабыл алууда мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттерде болгон карама-каршылыктарды жоюуну эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстин аталган Мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап он төрт күндөн кеч эмес мөөнөттө жарыялоого тийиш.

Бул Мыйзамдын талаптарын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 18-январындагы № 8 буйругу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстин жарыялоого даярдоо боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ (мындан ары - Ведомстволор аралык жумушчу топ) түзүлгөн. Ведомстволор аралык жумушчу топ 2016-жылдын 11-декабрында референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдө) кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы № 218 Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарына жооп берген Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстинин контролдук нускасын белгиленген мөөнөттө сунуштады.

Баяндалгандарга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесин жетекчиликке алып жана 2016-жылдын 11-декабрында референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдө) кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүн аткаруу үчүн токтом кылынат:

1. 2016-жылдын 11-декабрында референдумда (бүткүл элдик добуш берүүдө) киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Ведомстволор аралык жумушчу топ сунуштаган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий тексти "Эркин Too" гезитинде жана Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий сайтында жарыялансын.

2. Бул Жарлыктын 1-пунктунда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстинин контролдук нускасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратында сакталат деп белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстинин контролдук нускасынын кубөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына жиберилсин.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү эки айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстин тиешелүү тираж менен басып чыгарууну жана таратууну камсыз кылсын.

5. Бул Жарлык кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаев”.

2017-жыл 27-январь