Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” КР Мыйзамына кол койду

Кыргыз  Республикасынын  Президенти  Алмазбек Атамбаев  Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңеши тарабынан 2011-жылдын 18-ноябрында кабыл алынган   “Кыргыз Республикасынын  Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” КР Мыйзамына кол койду.

Мыйзам тарабынан  Кыргыз Республикасынын маанилүү демократиялык институту катары  Кыргыз Республикасынын  Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын  укуктук жоболору каралган.

Ошондой эле, мыйзам тарабынан  корпорациянын коомдук  телерадиоберүү уюм катары  юридикалык статусу, максаты жана милдеттери, корпорациянын укуктары жана милдеттери, ошондой эле, түзүмү жана башкаруу органдары аныкталган.


Корпорациянын жогорку башкаруу органы катары коомдун кызыкчылыктарын коргогон  Байкоочу кеңеш аныкталган. Байкоочу кеңеш  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен, Кыргыз Республикасынын Президентинен жана жарандык коомдон тең пропорцияда   саны 15 адамдан  түзүлөт.

“Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүүнү түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-апрелиндеги №28 Декретине жана  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 25-августундагы №144 “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрүн дайындоо  жөнүндө”  Жарлыгына ылайык дайындалган  Кеңештин мүчөлөрү Кеңештин жаңы мүчөлөрү шайланганга чейин  өз ыйгарым  укуктарын сактап калат.

Кеңештин жаңы мүчөлөрүн  шайлоо жөнүндө чечим  ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып 3 айдан кечиктирилбестен Жогорку Кеңеш тарабынан  кабыл алынат.

Кеңештин  мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары аяктоого 3 ай калганда Кеңештин курамына  талапкерлерди көрсөтүү  Жогорку Кеңеш тарабынан  жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

Байкоочу кеңеш  корпорациянын аткаруучу органынын кызыкчылыгын коргогон Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы директорун конкурстук негизде  шайлайт.

Ушул мыйзам расмий  жарыяланган күндөн  тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин басма сөз кызматы

2012-жыл 9-январь