Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө” Жарлыкка кол койду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерин  күчүн жоготту деп таануу жөнүндө” Жарлыкка кол койду. Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин андан ары системалаштыруу максатында төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылды:

1) Кыргызстан Республикасынын Президентинин 1993-жылдын
8-апрелиндеги №115 “Кыргызстан Республикасынын Баңгизаттарды контролдоо боюнча Мамлекеттик комиссияны түзүү жөнүндө” Жарлыгы;
2) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1994-жылдын
30-декабрындагы №362 “Салык саясатынын өзүнчө маселелери жөнүндө” Жарлыгы;
3) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын
27-февралындагы №42 “Айыл чарбасында салык салууну өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
4) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын
10-мартындагы №66 “Транспорт каражаттарын мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо системасын тартипке салуу жөнүндө” Жарлыгынын 2-пункту;
5) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын
21-ноябрындагы №319 “Баңгилик заттарын мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
6) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын
13-мартындагы №98 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк фонду жөнүндө” Жарлыгы;
7) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын
24-апрелиндеги №151 “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин актыларын жарыялоонун жана алардын күчүнө киришинин тартиби жөнүндө” Жарлыгынын I бөлүмүнүн 1-6-пункттары;
8) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1998-жылдын
14-октябрындагы №317 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Указына өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
9) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1998-жылдын
17-октябрындагы №320 “Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоону өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
10) Кыргыз Республикасынын Президентинин 1999-жылдын
10-июлундагы №168 “Эл аралык тоо жылына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча Улуттук уюштуруу комитети жөнүндө” Жарлыгы;
11) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын
22-августундагы №214 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2000-жылдын 3-июлундагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндөгү" Указына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу” Жарлыгы;
12) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын
30-октябрындагы №304 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын 3-июлундагы Указына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Жарлыгы;
    13) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын
25-декабрындагы №347 “Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    14) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын
13-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү сотторунун судьяларын аттестациялоо боюнча комиссиянын курамын бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;
    15) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын
18-апрелиндеги №127 “Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 1999-жылдын
28-майындагы Указына толуктоолорду киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    16) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын
16-майындагы №163 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
1999-жылдын 10-июлундагы “Эл аралык тоо жылына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча Улуттук уюштуруу комитети жөнүндөгү” Указына өзгөртүү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    17) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын
14-октябрындагы №296 “Кыргыз Республикасынын темир жол байланышында чек ара контролун уюштуруу жөнүндө” Жарлыгынын
3-пункту;
    18) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
27-январындагы №35 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2001-жылдын 22-августундагы “Чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жана пайдалануу боюнча саясатты андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндөгү” Указына өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    19) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
24-апрелиндеги №99 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
1999-жылдын 10-июлундагы “Эл аралык тоо жылына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча Улуттук уюштуруу комитети жөнүндөгү” Указына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Жарлыгы;
    20) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
25-июлундагы №193 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
1999-жылдын 10-июлундагы “Эл аралык тоо жылына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча Улуттук уюштуруу комитети жөнүндөгү” Указына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    21) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
1-августундагы №203 “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин системасын реформалоо жөнүндө” Жарлыгы;
    22) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
8-августундагы №205 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы бош кызмат орундарына конкурстар жөнүндө Интернет тармагы аркылуу калкты маалымдар кылуу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
    23) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
31-августундагы №241 “Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө” Жарлыгы;
    24) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
4-октябрындагы №259 “Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн Жылын өткөрүү боюнча Улуттук уюштуруу комитетин түзүү жөнүндө” Жарлыгы;
    25) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
8-октябрындагы №263 “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын аттестациялоо боюнча Комиссиянын курамына өзгөртүү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    26) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
23-октябрындагы №288 “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Жарлыгынын 1-пункту;
    27) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
31-октябрындагы №300 “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    28) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын
31-декабрындагы №398 “Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    29) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын
18-июлундагы №238 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2002-жылдын 31-августундагы “Кыргыз Республикасынын Чегара кызматы жөнүндөгү” Указына өзгөртүү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    30) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын
6-ноябрындагы №356 “Кыргыз Республикасынын экономикасынын электр энергетика секторундагы абалды турукташтыруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
    31) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын
18-ноябрындагы №366 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2002-жылдын 31-августундагы “Кыргыз Республикасынын Чегара кызматы жөнүндөгү” Указына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    32) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын
21-ноябрындагы №378 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2001-жылдын 15-ноябрындагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу экономикалык саясат боюнча Кеңеш жөнүндөгү” Указына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    33) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2004-жылдын
13-октябрындагы №352 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2002-жылдын 31-августундагы “Кыргыз Республикасынын Чегара кызматы жөнүндө” Указына өзгөртүү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    34) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2004-жылдын
30-ноябрындагы №425 “Кыргыз мамлекеттик тоо-кен университетин түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2004-жылдын
20-октябрындагы Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    35) Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун 2005-жылдын 18-июнундагы №239 “Кыргыз Республикасынын Чегара кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 31-августундагы Указына өзгөртүү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    36) Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун 2005-жылдын 25-июнундагы №252 “Кыргыз Республикасынын маалыматтык ресурстар, технологиялар жана байланыш Улуттук агенттигин түзүү жөнүндө” Жарлыгы;
    37) Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун 2005-жылдын 12-июлундагы №273 “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    38) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын
21-сентябрындагы №381 “Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    39) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын
15-октябрындагы №464 “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу” Жарлыгынын
3-пункту;
    40) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын
19-январындагы №19 “Кыргыз Республикасынын маалыматтык ресурстар, технологиялар жана байланыш Улуттук агенттигин кайра уюштуруу жөнүндө” Жарлыгы;
    41) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын
16-февралындагы №72 “Тоолуу райондорду туруктуу өнүктүрүү маселелеринде Кыргыз Республикасынын демилгелерин андан ары илгерилетүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
    42) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын
29-мартындагы №147 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Коллегиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө” Жарлыгы;
    43) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын
7-июнундагы №308 “Кыргыз Республикасынын тоолуу райондорун өнүктүрүүнүн Улуттук борбору жөнүндө” Жарлыгы;
44) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын
5-декабрындагы №580 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2005-жылдын 19-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндөгү” Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
45) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын
3-майындагы №216 “Кыргыз Республикасынын сотторунун ишин андан ары өркүндөтүү жөнүндө” Жарлыгынын 1-2, 4- жана 8-пункттары;
46) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын
21-ноябрындагы №504 “Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
47) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын
14-февралындагы №71 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысы жөнүндө Жобону бекитүү тууралу” Жарлыгы;
48) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын
22-июлундагы №262 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” Жарлыгы;
49) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын
6-октябрындагы №356 “Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча Улуттук кеңеши жөнүндө” Жарлыгы;
50) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын
17-октябрындагы №380 “Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин курамы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 31-мартындагы Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Жарлыгы;
51) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын
31-декабрындагы №476 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Катчылыгын түзүү жөнүндө” Жарлыгы;
52) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
15-январындагы №25 “Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Стратегиялык талдоо жана баа берүү институтунун маселелери” Жарлыгы;
    53) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
15-январындагы №26 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Катчылыгынын маселелери” Жарлыгы;
    54) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
18-февралындагы №112 “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Коллегиясынын курамы жөнүндө” Жарлыгы;
    55) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
27-мартындагы №179 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2008-жылдын 6-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча Улуттук кеңеши жөнүндө” Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Жарлыгы;
    56) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
30-апрелиндеги №215 “Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Стратегиялык талдоо жана баа берүү институтунун түзүмү жана штаттык саны жөнүндө” Жарлыгы;
    57) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
4-июнундагы №261 “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү Фондунун жетекчи кызмат орундарына конкурс өткөрүү маселелери жөнүндө” Жарлыгы;
    58) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
17-июнундагы №280 “Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү Фондунун Байкоочу кеңеши жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” Жарлыгы;
    59) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
26-октябрындагы №443 “Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин натыйжалуу камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгынын
8-1 пункту;
    60) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
6-ноябрындагы №493 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 17-июнундагы “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү Фондунун Байкоочу кеңеши жөнүндө Жобону бекитүү тууралу” Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    61) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
10-ноябрындагы №497 “Кыргыз Республикасынын Президентинин
2007-жылдын 3-майындагы “Кыргыз Республикасынын судьяларынын ишин андан ары өркүндөтүү жөнүндө” Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу” Жарлыгы;
    62) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
14-декабрындагы №576 “Кыргыз Республикасынын Президентинин кеңешчиси жөнүндө Жобону бекитүү тууралу”  Жарлыгы;
    63) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
24-декабрындагы №605 “Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик министрлиги жөнүндө” Жарлыгынын 1-пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтары, 2-пункт, 9-пунктунун “а” пунктчасы;
    64) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын
30-декабрындагы №613 “Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигине караштуу келечектүү иштеп чыгуулар Борбору жөнүндө”  Жарлыгы;
    65) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын
15-январындагы №5 “Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын маселелери жөнүндө” Жарлыгы;
    66) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын
12-февралындагы №47 “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын жардамчылары жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун ишинин башка маселелери жөнүндө” Жарлыгынын 7- жана 8-пункттары;
    67) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын
19-февралындагы №56 “Кыргызстанды өнүктүрүү Институту жөнүндө” Жарлыгынын 2-4-пункттары;
    68) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын
12-мартындагы №73 “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыгы;
    69) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын
31-мартындагы №104 “Кыргызстанды өнүктүрүү Институтунун маселелери  жөнүндө” Жарлыгы;
    70) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын
8-декабрындагы №300 “Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын маселелери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 15-январындагы Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Жарлыгынын 1-пункту.

Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин басма сөз кызматы

2012-жыл 25-январь