Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөркиргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 19-январында кабыл алган.

Мыйзам суу ресурстарына, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө мамлекеттик менчик укугуна кол салуучу кылмыштарды жана административдик укук бузууларды алдын алуунун майнаптуулугун Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (КР КЖК) жана Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (АЖжК) толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү  киргизүү жолу менен жогорулатууга багытталган.  

Аталган максатты жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамда төмөндөгүлөр каралган:

-         КР КЖКнын 271-беренесинин биринчи бөлүгүн (сууларды булгоо) төмөнкүдөй жаңы редакцияда баяндоо:

"Көлмөлөрдү (жер үстүндөгү же жер астындагы сууларды), агынды суулар, өндүрүштүк, тиричилик жана башка таштандылар жана калдыктар, ошондой эле балыкты жана суу жаныбарларын кармоого тыюу салынган куралдар менен булгоо же ылайлоодон калктын саламаттыгына, суу ресурстарынын жана суу жаныбарларынын абалына зыян келтирилсе же башка оор кесепеттерге алып келсе";

- КР АЖжКнын 122-беренесин кыртыштын суу эрозиясын жана башка зыяндуу көрүнүштөрдү пайда кылуучу тыюу салынган балык кармоочу куралдарды колдонуу үчүн жоопкерчиликти караган жана ошондой эле жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн жетимиштен жүзгө чейинки,  кызмат адамдарына жүздөн бир жүз элүүгө чейинки өлчөмүндөгү айыпты бекиткен ченем менен толуктоо;

- АЖжКнын 149-беренесинин аңчылыктын жана балык кармоонун эрежелерин, ошондой эле жаныбарлар дүйнөсүн пайдалануунун башка түрлөрүн ишке ашыруунун эрежелерин бузгандык үчүн жоопкерчиликти караган санкцияларын күчөтүү; 

         - АЖжКнын 149-1 беренесинин алдын ала мыйзамсыз кармалган балыкты сатып өткөрүү же сатуу максатында сатып алуу үчүн жоопкерчиликти караган санкцияларын администрациялык айыптын өлчөмүн көбөйтүү жолу менен күчөтүү; 

  - АЖжКны балык кармоочу куралдарды жана товарларды алып келүү, сатуу, сатып алуу жана пайдалануу үчүн товарларды жана балык кармоочу куралдарды белгиленген тартипте алып коюу жана конфискациялоо менен жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн жетимиштен жүзгө чейинки,  кызмат адамдарына бир жүз элүүдөн эки жүзгө чейинки өлчөмүндөгү администрациялык айып салуу түрүндөгү жоопкерчиликти караган жаңы 149-2 берене менен толуктоо;

         - райондук, шаардык сотторго АЖжКнын жаңы 149-2 беренеси менен каралган административдик укук бузууларды кароого ыйгарым укук берүү.

         АЖжКнын 508-беренесинин 1-бөлүгүнө төмөндөгүдөй түзөтүү киргизилет:

         - курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы органдарына алдын ала мыйзамсыз кармалган балыкты сатып өткөрүү же сатуу максатында сатып алуу үчүн (АЖжКнын 149-2 беренеси) административдик укук бузуулар жөнүндө протоколдорду түзүү укугун ыйгаруу.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

2013-жыл 4-март