Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Жазык-аткаруу кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилди

2013-жылдын 18-мартында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүүжөнүндө» Мыйзамга кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 27-февралында кабыл алган.

Ал Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинин айрым жоболорун “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамга ылайык келтирүүгө багытталган.

Жазык-аткаруу тутумунун кайра уюштурулушуна жана өз алдынча ведомство – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзүлүшүнө байланыштуу Кодекстин бардык тексти боюнча “Юстиция министрлиги” деген сөздү “Жазаларды аткаруу мамлекеттик органы” деген сөзгө алмаштыруу сунушталат, ошондой эле Минюстун ченем чыгаруу иштери жокко чыгарылат.  

Мындан тышкары Кодекске төмөнкүдөй түзөтүүлөр киргизилет:

- түзөтүү мекемелериндеги ички тартип эрежелерин бекитүүчү орган – Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктала турган Кодекстин 54-беренесинин 3-бөлүгүнө;

- Жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын жетекчисинин жана ички иштер министринин Башкы прокурор менен макулдашылган биргелешкен чечими боюнча гана түзөтүү мекемелеринде өзгөчө шарттар режими киргизилүүчү Кодекстин 57-беренесинин 3-бөлүгүнө;

- кимдер экени түзөтүү мекемелеринин ички тартип эрежелери менен аныкталуучу башка адамдар менен соттолгондордун узакка жолугушуу укугун караган Кодекстин 61-беренесине;

- соттолгондордун буюмдук камсыздоо ченемдерин бекитүүчү орган – Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктала турган Кодекстин 71-беренесинин 3-бөлүгүнө;

- соттолгондорго медициналык жардам көрсөтүү, баштапкы кесиптик билим берүүнү ишке ашыруу, соттолгондун мүлкүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде гана конфискациялоо тартиби каралган  73-, 80-, 137-, 140-беренелерге;

- соттолгондордун жүрүм-турумун жазаны шарттуу түрдө колдонбоо менен контролдоону ишке ашыруу тартибин конкреттештирүүчү 157-берененин 1-бөлүгүнө. Тактап айтсак, соттолгондун  өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден баштап, каттоого тургузуу үчүн үч күндүк мөөнөттө Жазык-аткаруу инспекциясына келүү милдети бекемделет.

Кодекс соттолгондун, жазаны өтөөдөн шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулгандын чектөөлөрүн жана милдеттерин бекемдөөчү жаңы 145-2 беренеси менен толукталат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

2013-жыл 19-март