Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2012-жылга бюджети жана 2013 -2014-жылдарга божомолужөнүндө” мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилди

2013-жылдын 18-мартында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2012-жылга бюджети жана 2013 -2014-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына   өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу” мыйзамга кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 14-февралында кабыл алган.

Социалдык фонддун бюджетинин параметрлерин өзгөртүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-октябрында №676 “2012-жылдын 1-ноябрынан баштап, пенсиялардын камсыздалган бөлүгүн жогорулатуу жөнүндө” токтомунун кабыл алынышы жана Социалдык фонддун бюджетинин 2011-жыл жана 2012-жылдын 1-жарым жылдыгы үчүн аткарылышынын жыйынтыктарынын негизинде камсыздоо төгүмдөрүнүн түшүүсүн тактоо менен байланышкан.

Камсыздоо төгүмдөрүнүн түшүүсүнүн өзгөрүүсү 18606860,1 миң сом суммасында, же бекитилген бюджеттегиге караганда 664880,1 миң сомго көп такталган.

Башка кирешелердин түшүүсү Социалдык фондго караган акциялар боюнча дивиденддердин түшүүсүнүн көбөйүүсүнүн эсебинен 246015,8 миң сом суммасында, же бекитилген бюджеттегиге караганда 90915,8 миң сомго көп такталган

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2013-жыл 19-март