Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Бүгүн, 2013-жылдын 24-апрелинде, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Мыйзамга кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 14-мартында кабыл алган.

Ал ички соода чөйрөсүндө аткаруу бийлиги, өз алдынча башкаруу органдары менен соода иш субъекттеринин ортосунда келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү максатын көздөйт.

“Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө” мыйзамга төмөнкүдөй түзөтүүлөр киргизилген:

-   Мыйзамдын максаттары үчүн пайдаланылган негизги атоолор такталат (2-берененин жаңы редакциясы берилген);

- 6-беренеде (Мамлекттик жөнгө салуу принциптери) жана 8-беренеде (Соода чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салуудагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары) декларативдик мүнөзгө ээ болгон же мыйзамдын башка беренелеринде камтылган ченемдер аркылуу жүзөгө ашырылган жоболор күчүн жоготту деп табылган; ошол эле учурда 6-берене төмөнкүдөй пункт менен толукталган: “ошол региондун аймагында мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган чектерде жана тартипте жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым укуктарды берүү”;

 - 7-берене (Соода ишин мамлекеттик жөнгө салуунун формалары (методдору)) төмөнкүдөй пункт менен толукталган: «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларына ылайык соода ишин уюштурууга жана жүзөгө ашырууга карата атаандаштыкты өнүктүрүү жана коргоо максатында талаптарды белгилөө»;

- 11-беренеге киргизилген толуктоого ылайык «жарандардын социалдык жактан алсыз категорияларынын керектөөлөрүн канааттандыруу максатында социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларынын тизмеги жана аларга бааны жөнгө салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет»;

- 12-берене күчүн жоготту деп табылган (Соода ишинин субъекттеринин тийешелүү сапаттагы товарларды сатууну жана керектөөчүлөрдү тейлөө маданиятын камсыз кылуу боюнча милдеттери);

 - 4- жана 9- беренелерге редакциялык тактоолор киргизилген.

Өкмөт өз ченемдик укуктук актыларын аталган мыйзам менен шайкеш келтирүүсү керек.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 24-апрель