Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилди

2013-жылдын 25-апрелинде, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө» Мыйзамга кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013-жылдын 14-мартында кабыл алынган.

Мыйзамда Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнундө” жана “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамдарга  түзөтүүлөр киргизилген.

Мыйзам кызматтардын тизмесин, ошондой эле ошол кызматтарды жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары менен айкалыштырууга болбой турган учурларды регламенттейт.

Тактап айтканда, жергиликтүү кеңештин депутаты төмөнкү учурларда мамлекеттик кызматта же муниципалдык кызматта боло албайт:

1) эгерде ал жетекчилик кызмат ордун ээлеген мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана ал депутат болуп саналган жергиликтүү башкаруунун өкүлчүлүктүү органы да (айылдык аймактын же шаардын жергиликтүү кеңеши) ошол эле айылдык аймактын же шаардын аймагынын чектеринде жайгашкан болсо;

2) эгерде ал мамлекеттик же муниципалдык кызматта турган мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы ал депутат болуп саналган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органына (айылдык аймактын же шаардын жергиликтүү кеңешине) отчеттуу болсо;

3) эгерде ал мамлекеттик же муниципалдык кызматта турган мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисин шайлоого, дайындоого, бошотууга сунуштоо ал депутат болуп саналган ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын (айылдык аймактын же шаардын жергиликтүү кеңешинин) ыйгарым укуктарына тийиштүү болсо.

Депутаттык ыйгарым укуктарды ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен тиешелүү айыл аймагынын же шаардын калкына  кызмат көрсөткөн  мамлекеттик же муниципалдык ишкананын, мамлекеттик же муниципалдык билим берүү жана саламаттык сактоо мекемесинин жетекчисинин кызмат орду менен  айкалыштырууга тыюу салынгандыгы белгиленет.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

2013-жыл 26-апрель