Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Бухгалтердик эсеп жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Мыйзамга  кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013-жылдын 14-мартында кабыл алынган.

Ал бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамды эл аралык стандарттардын талаптарына шайкеш келтирүү, ачык кызыкчылыктын субьекттеринин финансылык отчетунун сапатын жакшыртуу, ачык-айрымдыгын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, чакан жана орто ишкердиктин субьекттеринин финансылык отчетту түзүү жана тапшыруу жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү максатын көздөйт.

Кабыл алынган мыйзам  бухгалтердик эсепти жүргүзүү боюнча талаптардын чектерин аныктап, финансылык отчетту түзүү жана ачып берүү: ачык кызыкчылыктын субьекттер үчүн – жогорулатылган жана орто жана чакан бизнес үчүн – жөнөкөйлөштүрүлгөн тартибин камтыйт.

«Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамынын 1-статьясынын 2 пунктунда жаңы редакциясында мындай деп берилген: “ФОЭС боюнча Комитеттин фонду (Лондон шаары) тарабынан кабыл алган финансылык отчеттун эл аралык стандарты(мындан ары- ФОЭС) менчигинин түрүнө карабастан, ачык кызыкчылыктын субьекттери үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн жана финансылык отчетту түзүүнүн бирдиктүү усулдук негизи болуп саналат”.

Ошол эле учурда коомчулуктун кызыгуусун туудурган субьекттер деп төмөндөгүлөр эсептелет:фонддук биржанын листингине киргизилген баалуу кагаздардын эмитенти; КР Улуттук банкы тарабынан лицензияланган банк же башка финансы-кредиттик мекеме; инвестициялык фонд, камсыздандыруу компаниясы, мамлекеттик эмес пенсиялык фонд.

Ошону менен катар, “менчигинин түрүнө карабастан ачык кызыкчылыктын субьекттерин кошпогондо, субьекттер үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу финансылык отчетту тузүүнүн бирдиктүү усулдук негизи ФОЭС боюнча Комитеттин фонду (Лондон шаары) тарабынан кабыл алынган чакан жана орто ишкердиктин субькттери үчүн финансылык отчеттун эл аралык стандарты (мындан ары- ЧОИ үчүн ФОЭС)  болуп саналат”, - деп  каралат.

Ошондой эле, колдонуудагы мыйзамдын 1-статьясына толуктоо киргизилет, ага ылайык, “Чакан ишкердиктин субьекттери бухгалтердик эсепти  жана финансылык отчетту түзүүнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген жөнөкөйлөштүрүлгөн эрежелерине  ылайык жузөгө ашырат”. Ошол эле учурда чакан ишкердиктин субьекттери эсепке алуу саясатын бекиткен алардын жетекчи органдарынын чечими боюнча ыктыярдуу негизде  ЧОИ үчүн ФОЭС же  ФОЭС ылайык финансылык отчетту түзүүгө боло тургандыгы каралат. Бул мыйзамдын максаттары үчүн  чакан ишкердиктин субьекттери катары  КР салык мыйзамынына ылайык мына ушундай деп аныкталган субьекттер каралат.

Кабыл алынган мыйзамда “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”колдонуудагы  мыйзамдын   бир катар статьяларына редакциялык мүнөздөгү түзөтүүлөр жана тактоолор киргизилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын  ушул мыйзамга ылайык келтирүүгө тийиш.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 29-апрель