Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу»Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013-жылдын 4-апрелинде кабыл алынган.

Мыйзам экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган.

Аталган максатты ишке ашыруу үчүн төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди:

- 13-статьянын 2-бөлүгү жаңы редакцияда берилет, ага ылайык, “маалыматтык материалдарды экстремисттик деп таануу жөнүндө талабын билдирген прокурордун сунуштамасынын негизинде алар табылган, жайылтылган же мындай материалдарды өндүрүүнү жүзөгө ашырган уюмдун жайгашкан жери боюнча сот тарабынан таанылат”

-ушул эле статьянын 4-бөлүгү жаңы ченем менен толукталат, ага ылайык, “экстремисттик материалдардын тизмеси мезгилдүү басылмаларда, жалпыга маалымдоо каражаттарында гана эмес, ошондой эле экстремисттик аракетке каршылык көрсөтүүнү жүзөгө ашыруучу юстиция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын расмий интернет-сайттарында дагы жарыяланууга тийиш”

- 15-статья 5-бөлүк менен толукталат, ага ылайык, “ушул Мыйзамдын 1-статьясынын  биринчи бөлүгүндө  каралган белгилердин бирин эле камтыган басма сөз, аудио-, аудиовизуалдык жана башка материалдардын (чыгармалардын) автору (же) аткаруучусу соттун чечими  боюнча экстремисттик аракетти жүзөгө ашырган жак катары таанылат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте   жопкерчилик  тартышат (тартат)”.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 13-май