Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 18-апрелинде кабыл алган.

Ал салык төлөөчү тарабынан бюджетке алдын ала төлөм катары төлөнүүчү пайдага салыктын суммасын эсептөө механизмин өзгөртүү максатын көздөйт.

Кабыл алынган мыйзам Салык кодексинин пайдага салыктын айрым төлөөчүлөрүнүн экономикалык кызыкчылыктарын эске алуучу 217-беренесинин (Пайдага салыктын алдын ала суммасын төлөө) жаңы редакциясын камтыйт.

Алсак, кабыл алынган мыйзамга ылайык, салык төлөөчү экинчи кварталдан тартып квартал сайын салыктык отчеттуулукту берүүгө жана бюджетке отчеттук мезгилден кийин келүүчү экинчи айдын 20сынан кийин келүүчү күндөн кечиктирбестен пайдага салыктын алдын ала суммасын бюджетке төгүүгө милдеттүү.

Пайдага салыктыналдын ала суммасы боюнча отчеттук мезгил болуп учурдагы салык мезгилинин биринчи кварталы, биринчи жарым жылдыгы, биринчи тогуз айлыгы эсептелет.

Отчеттук мезгил үчүн пайдага салыктын алдын ала суммасы отчеттук мезгилде эсептеп чыгарылган кирешенин он пайыз өлчөмүндө аныкталат. Ошол эле учурда отчеттук мезгил үчүн бюджетке төлөнүүгө тийиш болгон алдын ала сумма отчеттук мезгил үчүн эсептеп чыгарылган жана мурдагы отчеттук мезгил үчүн эсептеп чыгарылган киреше салыгынын алдын ала суммасынын ортосундагы оң айырма катары аныкталат.

Бул берененин ченемдери пайдасы нөл ставкасы боюнча салык алынуучу жана пайдага салыкты төлөөдөн бошотулган салык төлөөчүгө таркатылбайт. Пайдага салыктын алдын ала суммасын эсептеген учурда пайдага салык салынбаган кирешелер эсепке алынбайт.

Ушуну менен катар «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» мыйзамга 2013-жыл үчүн өткөөл жоболорду бекитүү бөлүгүндө толуктоо киргизилген.

Мыйзам расмий 2013-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 13-май