Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамга кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2013-жылдын 18-апрелинде кабыл алган.

Бул мыйзам Жогорку Кеңештин 2013-жылдын 31-январындагы № 2749-V токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу иштеп чыккан макулдашылган вариант болуп саналат.

ЖК 2012-жылдын 13-декабрында кабыл алган мыйзамдын биринчи вариантын Президент кирешелерди жана мүлктөрдү легалдаштыруу үчүн 2010-жылдын 25-февралындагы №36 «Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө»  мыйзамда каралган декларациялоо мөөнөттөрүн кайра кароо сунушу менен 2013-жылдын 19-январында парламентке кайра кайтарган.

Жогорку Кеңеш Президенттин каршылыгына макул болуу менен мыйзамдын макулдашылган вариантын кабыл алып, мамлекет башчысына кол коюуга жөнөткөн.

Анда аларды легалдаштыруу үчүн кирешелерди жана мүлктөрдү декларациялоонун жаңы мөөнөттөрү белгиленген: 2013-жылдын 1-июлунан 31-декабрына чейин (мурда мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап 2013-жылдын 1-апрелине чейин деген мөөнөттөр каралган). Көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жарандар аларды декларациялоо менен 2012-жылдын 31-декабрына чейин алынган кирешелер менен мүлктөргө карата билдирилбеген салык милдеттенмелерин аткара алышат.

Ушуну менен катар Президент кол койгон мыйзам “Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын колдонулушун токтото туруу тууралуу” КР Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 1-июлундагы ВП №90 декретин күчүн жоготту деп табат.

Кабыл алынган мыйзамга ылайык Өкмөт бир айлык мөөнөттө өз чечимдерин аталган мыйзамга ылайык келтирүүсү жана 3 айлык мөөнөттө салык төлөөчүлөрдүн чыгашаларын контролдоонун негизинде салыкты администрациялоону ишке ашырууга багытталган жол-жоболорду иштеп чыгуусу керек. 

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

Маалымат үчүн: “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” 16.03.2013-жылдагы мыйзамга ылайык, жалпыга бирдей салык декларациялоосун киргизүүнүн мөөнөтү 2016-жылга чейин узартылган (жарандар бирдиктүү салык декларациясын 2015-жыл үчүн тапшырышат).

Аларды легалдаштыруу максатында кирешелерди жана мүлктөрдү декларациялоо бир жолку акция мүнөзүндө болот жана жалпыга бирдей декларациялоонун алдыңкы этабы болуп саналат.


2013-жыл 27-май