Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Туризм жөнүндө» Мыйзамга толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилди

2013-жылдын 5-декабрында, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Туризм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013-жылдын 31-октябрында кабыл алынган.

Мыйзам 1999-жылдын 25-мартындагы № 34 «Туризм жөнүндө» Мыйзамдын айрым ченемдерин тактаган жана аларды Кыргыз Республикасынын Конституциясына шайкеш келтирүүгө багытталган редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү камтыйт. 

Түшүнүк аппараты деген такталат (1-статья «туризм чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган» түшүнүгү менен толукталган), Мыйзамдын 3, 10, 15 статьяларына тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди.

Азыркы Мыйзамдын 2-статьясынын (Кыргыз Республикасынын туризм жөнүндө мыйзамдары), 16-статьясынын 1-бөлүгү (Туризм тармагы үчүн кадрларды даярдоо), ошондой эле 16-статьясынын (Туризм чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык) жана 17-статьясынын (Ушул Мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик) жаңы редакциялары берилди. 

Мыйзам туризм тармагындагы ишмердүүлүктү жөнгө салган колдонуудагы Мыйзамдын негизги жоболоруна өзгөртүү киргизбейт.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2013-жыл 6-декабрь