Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Мыйзамга кол коюлду

2014-жылдын 11-январында, Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев  «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам эркин экономикалык зоналардын (ЭЭЗ) ишинин укуктук негизин белгилейт, аларды түзүүнүн, чек араларын белгилөөнүн жана  өзгөртүүнүн, иштешинин, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы Эркин экономикалык зоналарды жоюунун тартибин аныктайт.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2013-жылдын 11-декабрында кабыл алынган.

«Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндөгү» жаңы мыйзам ЭЭЗди өнүктүрүүнүн модернизацияланган жана натыйжалуу системасын аныктайт, тактап айтканда:

- мамлекеттик саясатты калыптандырууда;

- ЭЭЗнын натыйжалуу иштешин  жана өнүктүрүүнү камсыз кылуу боюнча  иштерди координациялоодо;

- ЭЭЗ ишмердүүлүгү маселелери боюнча мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүүдө;

- регионалдык экономикалык өнүгүү үчүн  шарттарды түзүүдө;

- өлкөнүн калкынын эмгек активдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүдө.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн  тартып бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

12-беренесинин биринчи абзацын кошпогондо, «Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1992-жылдын 16-декабрындагы № 1076-XII Закону күчүн жоготту деп таанылды.

Мыйзамдын тексти >>>.

2014-жыл 13-январь