Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

2014-жылдын 14-мартында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 13-февралында кабыл алынган.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин айрым жоболорун Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүүгө багытталган.

Кабыл алынган Мыйзам менен Жарандык-процесстик кодексинин бүткүл тексти боюнча өзгөртүүлөр киргизилип, аларга ылайык кодекстин айрым жоболору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесине ылайык келтирилет. Ага ылайык «Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат».

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесине ылайык кодекстин бүткүл тексти боюнча «Конституциялык сот» деген сөздөр  «Жогорку соттун Конституциялык палатасы» деген сөздөргө алмаштырылат.

Киргизилген өзгөртүүлөр прокурорго сотко кайрылууга укук берген негиздерди кеңейтет. Ошентип, прокурорго мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарды коргоо үчүн сотко кайрылууга укук берилет. Ошондой эле кошумча жана кайталап экспертиза өткөрүү боюнча негиздер кеңейтилет  Мыйзамда чечимдин мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү деген түшүнүктөр такталат.

Андан сырткары, Мыйзам менен толуктоолор киргизилип, ага ылайык сот чечимдерин аткарууну токтоткон жана биринчи  инстанциянын сот чечимин жокко чыгарып, ишти жаңы иликтөөгө жөнөтүү үчүн негиздер белгиленет.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Мыйзамдын тексти >>>.

2014-жыл 15-март