Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүү киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 13-мартында кабыл алынган.

Мыйзам кирешелерди жана мүлктү легалдаштыруу боюнча декларациялык кампаниянын 2013-жылдын 31-декабрында бүткөн мөөнөтүн узартууну камтыйт.

 «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына киргизилген толуктоого ылайык, жеке жактардын 2013-жылдын жыйынтыктары боюнча бирдиктүү салык декаларациясын тапшыруу мөөнөтү 2014-жылдын 1-июлуна чейин деп билгиленет (Салык кодексинин 92-беренесине ылайык бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу үчүн жеке жактарга отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-апрелине чейинки мөөнөт берилет).

Ошону менен катар, «Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкү толуктоолор киргизилет:

- кирешелер жана мүлк жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын жарандары 2013-жылга бирдиктүү салык декаларациясын толтуруп, тапшыруу үчүн негиз болоору тууралуу (Мыйзамдын азыркы редакциясында ушул мезгил  белгиленген эмес);

  - декларациялык кампаниянын (легалдаштыруунун) мөөнөтү 2014-жылдын 30-июнуна чейин узартылаары тууралуу өзгөртүү (Мыйзамдын колдонуудагы редакциясында мөөнөтү 2013-жылдын 31-декабрына чейин деп белгиленген).

Мыйзам 2014-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Маалымат үчүн:Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 2013-жылдын 1-июлунан тартып 31-декабрына чейин жүргүзүлгөн декларациялык кампанияда Кыргыз Республикасынын 7106 жараны өзүлөрүнүн кирешелерин жана мүлктөрүн легалдаштырды. Ошондо ар бири 450 миң сом декларациялык төлөм төлөгөн 66 декларант 45 млн. сомдон (декларациялоо чеги)  ашуунсуммадагы кирешелердин жана мүлктүнжалпы наркынкөрсөттү.  Декларациялык кампаниянын мөөнөтүн узартуу анын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бир жолку бул акциянын максатына жетүүгө – «көмүскөдөгү» кирешелердин жана мүлктөрдүн көлөмүн азайтууга мыйзамдаштырууга  мүмкүнчүлүк берет.

2014-жыл 14-апрель