Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” конституциялык Мыйзамга өзгөртүү киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына кол койду.

Конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 26-июнунда кабыл алынган.

Мыйзам «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын  Конституциясынын 94-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 27-декабрында кабыл алынган чечимин аткаруу үчүн кабыл алынган.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жогоруда көрсөтүлгөн чечими менен Башкы прокурор тарабынан ыйгарым укук берилген областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын прокурорлорунун статусунан төмөн турбаган прокурорлорго судьяларга карата жазык ишин козгоо укугун берген «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн ченемдик жобосун конституциялык эмес деп тапкан.

Жогоруда баяндалгандын негизинде аталган ченемдик жобо «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 1-бөлүгүнөн алынып салынды.

Конституциялык Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Конституциялык мыйзамдын тексти >>>.

2014-жыл 8-июль