Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014-жылдын 27-ноябрында кабыл алынган.

Мыйзам бажы укуктук мамилелерди жөнгө салуучу Бажы союзунун бажы мыйзамдарынын талаптарын Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарына имплементациялоо максатында кабыл алынды.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланууга тийиш жана 2014-жылдын 29-майындагы Евразиялык экономикалык бирлик жөнүндө Келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө Келишим күчүнө кирген күндөн тартып күчүнө кирүүчү ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 2-пунктун, 4-пункттун экинчи, үчүнчү, алтынчы абзацтарын, 6-пункттун экинчи абзацын, 8-пункттун экинчи абзацын, 9-пунктун кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2015-жыл 9-январь