Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2015-жылдын 11-февралында кабыл алынган.

Мыйзам радиациялык коопсуздук боюнча эрежелерди, ченемдерди, нускамаларды жана башка талаптарды жана башка электромагниттик коопсуздук боюнча, санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелерди бузууга, азык-түлүк товарларын санитардык талаптар боюнча техникалык регламенттерди жана башка ченемдик укуктук актыларды бузуу менен сатууга, ошондой эле азык-түлүк товарларын (тамак-аш азыктарын) даярдоону, сатып өткөрүүнү жүргүзгөн адамдардын медициналык жактан күбөлөндүрүлгөндүгүн  ырастоочу документтин жоктугу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында кабыл алынган.

Аталган максаттарда азыркы айыптар:

- радиациялык коопсуздук боюнча эрежелерди, ченемдерди, нускамаларды жана башка талаптарды бузуу үчүн «ондон жыйырма өлчөмүнө чейин» деген (кызмат адамдар үчүн) эсептешүү көрсөткүчтөр “жыйырмадан элүүгө чейинки өлчөмүндө” көбөйөт;

- электромагниттик коопсуздук боюнча эрежелерди, ченемдерди, нускамаларды жана башка талаптарды бузуу «бештен он өлчөмүнө чейин» деген (кызмат адамдар үчүн) эсептешүү көрсөткүчтөр «ондон жыйырмага чейинки өлчөмүндө» көбөйөт;

- санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы эрежелерди бузуу үчүн кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн жыйырмадан элүүгө чейинки өлчөмүндө, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн жүздөн эки жүзгө чейинки өлчөмүндө, бузуулар четтетилгенге чейин иштин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен  же ансыз администрациялык айып салууга алып келет. Ошол эле аракет администрациялык жаза-чара колдонулгандан кийин жыл ичинде кайталап жасалганда, “кызмат адамдарына эсептешүү көрсөткүчүнүн элүүдөн жүзгө чейинки өлчөмүндө, юридикалык жактарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн эки жүздөн беш жүзгө чейинки өлчөмүндө, бузуулар четтетилгенгечейин иштин белгилүү бир түрүн токтото туруу менен же ансыз администрациялык айып салууга алып келет”;

- азык-түлүк товарларын санитардык талаптар боюнча техникалык регламенттерди жана башка ченемдик укуктук актыларды бузуу менен сатуу үчүн “жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен онго чейинки өлчөмүндө, кызмат адамдарына – элүүдөн жүзгө чейинки өлчөмүндө бузуулар четтетилгенгечейин сатууну токтото туруу менен администрациялык айып салууга алып келет”;

- азык-түлүк товарларын (тамак-аш азыктарын) даярдоону, сатып өткөрүүнү жүргүзгөн адамдардын медициналык жактан күбөлөндүрүлгөндүгүн ырастоочу документтин жоктугу үчүн“бирден он өлчөмүнө чейин” эсептешүү көрсөткүчтөр “бештен онго чейинки өлчөмүндө” көбөйөт.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2015-жыл 16-март