Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында эмес жана (же) толук эмес төлөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык санкцияларды жана туумдарды эсептеп чыгаруу жөнүндө” Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында эмес жана (же) толук эмес төлөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык санкцияларды жана туумдарды эсептеп чыгаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2015-жылдын 21-майында кабыл алынган.

Мыйзам мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдүн финансы-экономикалык абалын турукташтырууга жана колдоого, камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча өткөн жылдардагы карыздарды кыйла толук тындырууга, утурумдук төгүмдөрдү өз убагында төлөөгө түрткү берүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун дебитордук карыздарын азайтууга багытталган.

Жогоркуларды ишке ашыруу максатында Мыйзам менен камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча карыздары бар мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөргө 2009-жылдын 1-январынан тартып 2014-жылдын 31-декабрына чейин түзүлгөн карыздарга камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана (же) толук төлөбөгөндүгү үчүн эсептелген финансылык санкциялар жана туумдар эсептен чыгарылат.

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча негизги карыздарын 2015-жылдын 1-сентябрына чейинки мөөнөттө акчалай түрдө гана толук тындырганда – эсептелген финансылык санкциялардын жана туумдардын 100 пайызы, 2015-жылдын 1-ноябрына чейинки мөөнөттө – 80 пайызы, 2016-жылдын 1-январына чейинки мөөнөттө – 60 пайызы, 2016-жылдын 1-мартына чейинки мөөнөттө – 40 пайызы, 2016-жылдын 1-майына чейинки мөөнөттө – 20 пайызы, жер үлүшүнө же анын бир бөлүгүнө ээ болгон дыйкан (фермер) чарбалары жана жеке жактар камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча негизги карыздарын 2015-жылдын 1-сентябрына чейинки мөөнөттө акчалай түрдө гана толук тындырганда – финансылык санкциялар жана туумдар 100 пайыз көлөмдө эсептеп чыгарылат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет жана 2016-жылдын 1-майын чейин колдонулат.

2015-жыл 30-июнь