Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргызстан менен Эл аралык ѳнүктүрүү ассоциациясынын жана Эл аралык реконструкциялоо жана ѳнүктүрүү банкынын ортосундагы макулдашууларга ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу макулдашуу-каттары ратификацияланды

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «2020-жылдын 19-июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык ѳнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы „Шаарды ѳнүктүрүү“, „Айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу ѳнүктүрүү“, „Айыл чарба ѳндүрүмдүүлүгүн жана тамак-ашты жакшыртуу“, „Токой экосистемаларын интеграцияланган башкаруу“ долбоорлорун каржылоо, „Айылды суу менен камсыз кылууну жана санитарияны туруктуу ѳнүктүрүү“ долбоорун кошумча каржылоо жана Кыргыз Республикасы менен Эл аралык реконструкциялоо жана ѳнүктүрүү банкынын ортосундагы „Токой экосистемаларын интеграцияланган башкаруу“ долбоорун каржылоо жѳнүндѳ макулдашууларга ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу макулдашуу-каттарын ратификациялоо жѳнүндѳ» КР Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2020-жылдын 25-июнунда кабыл алынган.

Аталган Мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына жана Эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына жогоруда көрсөтүлгөн макулдашуу-каттарын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылгандыгы жөнүндө кабарлоого тийиш.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Маалымат катары:

Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 коронавирустук инфекциясын пандемия деп таанышына жана Кыргыз Республикасында COVID-19 каршы аракеттенүү боюнча ыкчам чараларды кабыл алуу зарылдыгына байланыштуу, мында республикалык бюджеттин финансылык каражаттарынын чектелгендигин эске алуу менен, КР Өкмөтү жана Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан каржылоонун үлүшүн 8,4 млн. АКШ долл. өлчөмүндө көбөйтүү жана КР Өкмөтү тарабынан каржылоонун үлүшүн азайтуу, ошондой эле темир жана фолий кислородунун препараттарын сатып алуунун ордуна 2020-жылы күзгү себүүгө жана 2021-жылы жазгы себүүгө үрөндөрдү жана жер семирткичтерди сатып алуу бөлүгүндө долборлорду реструктуралаштыруу жана 3,5 млн. АКШ долл. суммасына коронавируска каршы чараларды кабыл алуу жөнүндө келишимине келишкен.

2020-жыл 27-июль