Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайларына бир жылдык тил үйрөнүүгө конкурс жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Президенттик билим берүү программаларын жүзөгө ашыруу боюнча комиссиясы

Магистратура, бакалавриат программалары боюнча окууга,  ошондой эле 2013-2014-жылдарга Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайларына бир жылдык тил үйрөнүүгө  конкурс жарыялайт.

Магистратурада окууга талапкерлер үчүн зарыл болгон документтер:

 • резюме (орус жана англис тилдеринде);
 • окуган жеринен 2 сунуш кат (орус жана англис тилдеринде);
 • «он-лайн» режиминде толтурулган анкетанын 3 нускасы (http://laihua.csc.edu.cn);
 • дипломдун жана анын англис тилине которулган тиркемесинин көчүрмөсү (бүтүндөй окуу мезгилиндеги жетишүүсүнүн табели);
 • кытай тилинин деңгээли тууралу сертификат (HSK);
 • англис тилинин деңгээли тууралу сертификат (расмий/ институционалдык TOEFL, БААУ тарабынан администрацияланган).
 • кошумча билими тууралу документтердин көчүрмөлөрү (англис тилиндеги котормосу менен);
 • илимий басылмалардын көчүрмөлөрү (эгер болсо);
 • социалдык активдүүлүгү, жетишкен ийгиликтери жөнүндө күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөлөрү;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • 3х4 өлчөмүндөгү фото сүрөт (6 даана);
 • эссе (окуунун максатын сыпаттап берүү).

Талапкерлерге коюлган талаптар: конкурска бүтүрүүчү курстардын студенттери, жогорку билими жөнүндө диплому бар адистеркатыша алышат.

Бакалавр даражасына талапкерлер үчүн зарыл болгон документтер:

 • резюме (орус жана англис тилдеринде);
 • окуган жеринен 2 сунуш кат (орус жана англис тилдеринде);
 • «он-лайн» режиминде толтурулган анкетанын 3 нускасы (http://laihua.csc.edu.cn);
 • орто билими тууралу аттестаттын көчүрмөсү (англис тилиндеги котормосу менен);
 • зачеттук ведомосттун көчүрмөсү (англис тилиндеги котормосу менен);
 • кытай тилинин деңгээли тууралу сертификат (HSK);
 • англис тилинин деңгээли тууралу сертификат (расмий/ институционалдык TOEFL, БААУ тарабынан администрацияланган);
 • кошумча билими тууралу документтердин көчүрмөлөрү (англис тилиндеги котормосу менен);
 • социалдык активдүүлүгү, жетишкен ийгиликтери жөнүндө күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөлөрү;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • 3х4 өлчөмүндөгү фото сүрөт (6 даана);
 • эссе (окуунун максатын сыпаттап берүү).

Талапкерлерге коюлган талаптар: конкурска мектептин бүтүрүүчүлөрү жана жогорку окуу жайынын студенттери катыша алышат.

Кытай тили боюнча тил үйрөнүүдөн өтүүчү талапкерлер үчүн зарыл болгон документтер:

 • резюме (орус жана англис тилдеринде);
 • окуган жеринен 2 сунуш кат (орус жана англис тилдеринде);
 • «он-лайн» режиминде толтурулган анкетанын 3 нускасы (http://laihua.csc.edu.cn);
 • орто билими тууралу аттестаттын көчүрмөсү (англис тилиндеги котормосу менен);
 • жетишүүсүнүн күбөлөндүрүлгөн табели, зачеттук ведомосттун көчүрмөсү (англис тилиндеги котормосу менен);
 • кытай тилинин деңгээли тууралу сертификат (HSK);
 • социалдык активдүүлүгү, жетишкен ийгиликтери жөнүндө күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөлөрү;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • 3х4 өлчөмүндөгү фото сүрөт (6 даана);
 • эссе (окуунун максатын сыпаттап берүү).

Талапкерлерге коюлган талаптар: конкурска жогорку окуу жайынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү катыша алышат.

Документтер 2013-жылдын 8-апрелине чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 205 конвертте «каб. №629» белгиси болууга тийиш. Толук эмес документтер каралбайт.

Кытай Эл Республикасында окууга «он-лайн» режиминде анкетаны толтуруу боюнча нускама менен бул жерден тааныша аласыздар.

Маалымат алуу телефону + 996 312 63 91 81

2013-жыл 16-март