Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңешке «Чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө» Мыйзамга каршы пикир жөнөттү

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев 2014-жылдын 8-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган «Чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына каршы пикир жөнөттү.

“Кабыл алынган Мыйзамдын 4-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык чек ара ыйгарым укуктууларынын саны мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. Бирок «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесинин 1-бөлүгүнүн 26-пунктунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү «министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жоболорун, башкаруу схемасын жана чектик штаттык санын бекитет» деп белгиленген. Мында «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинде «бюджет чөйрөсүндөгү мамлекеттик, муниципалдык жана башка категориядагы кызматчылардын жана кызматкерлердин санынын чеги жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат»”, - деп айтылат Президенттин каршы пикиринде.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түзүмүн бекитүү жана ишин уюштуруу боюнча өзүнүн милдетин ишке ашыруу менен бул маселелерди өзү аныктайт.

Кабыл алынган Мыйзамдын 7-беренесине ылайык чек ара ыйгарым укуктууларын каржылоо жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдарды көбөйтүүнү караган мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан каржылоо булагы аныкталгандан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынышы мүмкүн экендиги каршы пикирде белгиленет.

“«Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү каржылоо булагын аныктаганга чейин республикалык бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдардын көбөйүшүн караган ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга жол бербейт”, - деп айтылат Мамлекет башчысынын каршы пикиринде.

Кабыл алынган Мыйзамдын 5-беренесинин 2-бөлүгү чек ара ыйгарым укуктууларына (жарандык персоналга) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жана мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен ок атуучу куралдарды жана атайын каражаттарды колдонууга жана алып жүрүүгө мүмкүндүк берет.

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, атап айтканда, «Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө», «Курал жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Жалпы аскердик уставдарында, ошондой эле башка ченемдик укуктук актыларда мамлекеттик органдын жарандык (жалданма) персоналы тарабынан ок атуучу куралдарды жана атайын каражаттарды алып жүрүү, сактоо жана колдонуу укугу аныкталбагандыгы белгиленген.

2014-жыл 22-ноябрь