Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Айрым мыйзам актылары күчүн жоготту деп табылды

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2015-жылдын 5-февралында кабыл алынган.

Мыйзам ченемдик укуктук  актыларды инвентаризациялоонун жыйынтыгы  боюнча, бир катар мыйзам актыларын күчүн жоготту деп таануу аркылуу  мыйзамдардагы карама каршылыктарды жоюу маскатында кабыл алынды.

Жогоруда белгиленген максатта кабыл алынган Мыйзамда актуалдуугун жоготкондугуна же мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынгандыгына байланыштуу  төмөндөгү мыйзамдар күчүн жоготту деп табылат:

- «Майрам күндөрү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1992-жылдын 6-мартындагы  № 852-XII Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын  сот түзүлүшү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  1992-жылдын 3-июлундагы  № 958-XII Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик мүлк фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү  тууралуу” Кыргыз Республикасынын  1993-жылдын 7-майындагы  № 1217-XII Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын  «Кыргыз Республикасынын  кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  1994-жылдын  16-апрелиндеги № 1501-XII Мыйзамынын VIII бөлүмү;

- «Кыргыз Республикасынын  айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 19-ноябрындагы № 79 Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын  Мамлекеттик мүлк фонду  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү  тууралуу” Кыргыз Республикасынын  1998-жылдын 16-апрелиндеги  № 51 Мыйзамы;

- «Спирттик жана алкоголдук продукцияны өндүрүүгө, сактоого жана сатып өткөрүүгө мамлекеттик монополия жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү  тууралуу” Кыргыз Республикасынын  1999-жылдын 9-январындагы  № 2 Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын  айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  2003-жылдын  5-декабрындагы  № 230 Мыйзамынын 1-статьясы;

- “Кыргыз Республикасынын  Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  2008-жылдын  17-октябрындагы  № 231 Мыйзамынын 9-беренесинин  1-бөлүгү;

- «Кыргыз Республикасынын  айрым мыйзам актыларына толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  2009-жылдын  25-февралындагы  № 69 Мыйзамынын 1-беренеси;

- «Кыргыз Республикасынын  айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  2013-жылдын  15-ноябрындагы  № 201 Мыйзамынын 4 жана 7-беренелери;

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2015-жыл 6-март