Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмү

БАЗАРБЕКОВ Замирбек Курамаевич 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы

 

 

 


Бөлүм жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын сот органдары бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары - Президент), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары - Президенттин Аппаратынын Жетекчиси) жана анын орун басарларынын ишмердигин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары - Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, Кыргыз Республикасынын соттору, Судьялар кеңеши, Судьяларды тандоо боюнча кеңеш жана Сот департаменти, ошондой эле анын карамагына берилген маселелер боюнча башка мамлекеттик органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

4. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) сот органдарына карата Президенттин конституциялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча анын ишмердигин камсыз кылуу;

2) сот адилеттик системасын өнүктүрүү жана чыңдоо маселелери боюнча Президенттин ишмердигин маалыматтык-талдоо жагынан камсыз кылуу;

3) сот органдарында мамлекеттик кадр саясатын камсыз кылууга катышуу;

5. Бөлүмгө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн ал төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) бөлүмдүн карамагындагы маселелер боюнча Президенттин жана Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин актыларынын долбоорлорун даярдайт;

2) бөлүмдүн карамагындагы маселелер боюнча мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун экспертизалоону жүргүзөт;

3) бөлүмдүн карамагындагы маселелер боюнча ата-мекендик жана чет өлкөлүк практиканы жана тажрыйбаны иликтейт;

4) судьяларга, соттордун аппараттарынын жана Сот департаментинин кызматкерлерине квалификациялык класстарды, класстык чендерди жана ардактуу наамдарды берүү, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө келип түшкөн сунуштарга корутунду даярдайт;

5) судьяларга, соттордун жана Сот департаментинин кызматкерлерине карата келип түшкөн даттанууларды, арыздарды Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде текшерет, бөлүмдүн карамагындагы маселелер боюнча жарандарды кабыл алат;

6) судьялардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо, соттордун бюджеттерин түзүү жана аткаруу, судьяларды окутууну жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу маселелери боюнча судьялар Кеңеши менен макулдашылган ишти камсыз кылат;

7) сот системасынын кадрдык резервин түзүү маселеси боюнча судьялар Кеңеши менен макулдашылган ишти камсыз кылат;

8) Жогорку соттун, Конституциялык палатанын жана жергиликтүү соттордун судьяларын кызмат ордунан четтетүү жана бошотуу жөнүндө маселени кароодо Судьялар кеңеши менен макулдашылган ишти камсыз кылат;

9) Жогорку соттун, Конституциялык палатанын судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоонун чегинде, аларды шайлоо үчүн сунуш кылууда Судьяларды тандоо боюнча кеңеш менен макулдашылган ишти камсыз кылат;

10) Сот департаментинде кадрларды тандоо жана жайгаштыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Сот департаменти менен ишти камсыз кылат;

11) бөлүмгө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка функцияларды жүзөгө ашырат.

Бөлүм жөнүндө Жободон

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 91 23