Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмү

ГАЙПКУЛОВ Искандер Торобаевич  

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын cтратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмү жөнүндө

 Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмү жөнүндө(мындан ары — бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары — Президент), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары — Президенттин Аппаратынын Жетекчиси) жана анын орун басарларынын ишин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары — Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону, ушул Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын  жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин Аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор жана башка органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) финансы-экономикалык саясат маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана орун басарларынын ишин маалыматтык-талдоо жана эксперттик жактан камсыз кылуу;

2) финансы-экономикалык маселелер боюнча сунуштарды даярдоо;

3) өнүгүүнүн келечектери боюнча стратегиялык талдоолорду жүргүзүү жана сунуштарды иштеп чыгуу;

4) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча мыйзамдардын, Президенттин жарлыктарынын жана буйруктарынын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын буйруктары менен тапшырмаларынын долбоорлорун экспертизалоону камсыз кылуу;

5) бөлүмдүн компетенциясына кирген социалдык-экономикалык, финансылык жана башка чөйрөлөрдө өнүгүү тенденцияларына талдоо жүргүзүү, өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген ички жана тышкы факторлорду табуу.

Бөлүм жогоруда көрсөтүлгөн милдеттерди чечүү үчүн өз ыйгарым укуктарынын чегинде төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Президенттин экономикалык саясат маселелер боюнча ишин камсыз кылуу боюнча иш жүргүзүү;

2) эл аралык финансылык институттар менен өз ара аракеттенүүнү координациялоо;

3) Кыргыз Республикасына техникалык жардам көрсөтүү маселелери боюнча тиешелүү институттар менен өз ара аракеттенүүнү координациялоо;

4) өлкөдөгү макроэкономикалык кырдаалды талдоо, экономика чөйрөсүндөгү окуялардын өнүгүшүнө божомолдорду иштеп чыгуу жана Президент үчүн маалыматтык-талдоо жана эксперттик материалдарды жана сунуштарды даярдоо;

5) өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү;

6) акча-кредит жана бюджет-салык саясатынын жана финансылык тартипти камсыз кылуунун негизги багыттары боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды иштеп чыгуу;

7) финансылык камсыз кылуу жана бюджеттер аралык мамилелер саясатын өркүндөтүү жагында аймактарды өнүктүрүү маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү;

8) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин, талдоо жана аныктама маалыматтардын долбоорлоруна эксперттик корутундуларды даярдоо;

9) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин чечимдерин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын тапшырмаларын мамлекеттик органдардын аткарышына контролдук кылуу;

10) Президенттин Аппаратынын талдоо ишине усулдук колдоо көрсөтүү жана координациялоо;

11) бөлүмдүн компетенциясына кирген концепцияларды, программаларды, стратегияларды жана башка документтерди иштеп чыгууга катышуу;

12) Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин актыларынын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу;

13) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президентке, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине жана анын орун басарларына талдоо жана аныктама жана башка материалдарды даярдоо;

14) кеңешмелерге, семинарларга, конференцияларга жана башка иш-чараларга катышуу;

15) мамлекеттик жана көз карандысыз талдоо, илим-изилдөө мекемелери, экономикалык, социологиялык жана политологиялык уюмдар, аткаруу бийлик органдарынын талдоо кызматтары менен өз ара аракеттенүү;

16) өкмөттүк эмес структуралар жана жарандык сектор менен өз ара аракеттенүү;

17) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президентке, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине жана анын орун басарларына даректелген жарандардын каттарын жана кайрылууларын кароо;

18) бөлүмдүн компетенциясына кирген башка функцияларды жүзөгө ашыруу.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын финансы-экономикалык талдоо жана өнүгүүгө мониторингжүргүзүү бөлүмү жөнүндө жобосунан

Бөлүмдүн байланыш телефону:  0 (312) 63 91 15