Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Тышкы саясат бөлүмү

ДЮШЕКЕЕВ Дастан Станбекович

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы

 


Тышкы саясат бөлүмү жөнүндө

Тышкы саясат бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин тышкы саясат боюнча ишин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин Аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү, Өкмөттүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор жана башка органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн кызматкерлери дипломатиялык кызматтын кызматчылары болуп саналышат. Бөлүмдүн кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте дипломатиялык рангдар берилет.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Кыргыз Республикасынын тышкы саясат маселелери боюнча Президенттин ишин камсыз кылат;

2) мамлекеттин тышкы саясатын жетектөө боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын маалыматтык, талдоо, эксперттик жактан жүзөгө ашырууну камсыз кылат;

3) тышкы саясаттын биримдигинин принциптерин сактоо жана Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин ак ниеттик менен аткаруу максатында бөлүмдүн компетенциясына кирген эл аралык кызматташтык маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, кызмат адамдарынын ишин координациялайт;

4) республикалык тышкы саясый органдарда жана алардын чет өлкөлүк бөлүмдөрүндө мамлекеттик кадр саясатын камсыз кылууга катышат;

5) Кыргыз Республикасынын мамлекеттер аралык кеңештеринин чет мамлекеттер менен ишин координациялайт;

6) чет өлкөлүк иш сапарларда жана региондорго барууларда Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин протокол жагынан камсыз кылат.

Бөлүм милдеттерди чечүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Кыргыз Республикасынын тышкы саясый багытын түзүү боюнча сунуштарды даярдайт;

2) Кыргыз Республикасынын тышкы саясат маселелери боюнча актылардын, Президенттин тапшырмаларынын жана башка документтеринин долбоорлорун даярдайт;

3) эгемендикти жана аймактык бүтүндүктү, ошондой эле эл аралык аренада Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын камсыз кылуу боюнча сунуштарды даярдайт;

4) Президент катышкан тышкы саясый иш-чараларды пландаштырат жана Президенттин дипломатиялык кат алышууларын жүргүзөт;

5) Президенттин чет мамлекеттердин кызмат адамдары жана мамлекеттик органдары, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

6) эл аралык жана эки тараптуу кыйла актуалдуу маселелер боюнча Президентке сунуштарды жана рекомендацияларды даярдайт;

7) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин коллегиясынын ишине катышат;

8) чет мамлекеттердин башчыларынын республикага жана мамлекеттер аралык деңгээлде Президенттин чет өлкөлөргө иш сапарларын даярдоо жана өткөрүү боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялайт;

9) республиканын аймагында жана чет өлкөлөрдө Президенттин катышуусу менен иш-чараларды протокол жагынан камсыз кылуу маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, Кыргыз Республикасынын кызмат адамдарынын ишин координациялайт;

10) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин тапшырмаларын аткарат;

11) мамлекеттер аралык деңгээлде өткөрүлүүчү иш-чараларга Президент үчүн материалдарды даярдоону камсыз кылат;

12) Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилерин дайындоо, ошондой эле жогорку дипломатиялык рангдарды берүү боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин сунуштарына корутундуларды даярдайт;

13) тышкы саясат маселелери боюнча Президенттин чечимдерин жүзөгө ашыруу үчүн контролдук кылат;

14) тышкы саясат маселелери боюнча Президенттин ишин камсыз кылуу боюнча ишти жетектейт;

15) эл аралык укуктук актылардын жана Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү жана токтотуу маселелери боюнча чечимдердин долбоорлорун даярдоого катышат;

16) дүйнөдөгү саясый кырдаал, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын жүзөгө ашыруу системасынын иши жөнүндө маалыматты топтойт, талдайт жана иштеп чыгат, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

17) тышкы саясат чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салуучу укуктук ченемдердин натыйжалуулугун талдайт;

18) тышкы саясаттын базалык маселелери жана багыттары боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт;

19) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ишин координациялайт;

20) Кыргыз Республикасынын Президентинин чет мамлекеттерге иш сапарларынын жана өлкө боюнча кыдырууларынын программаларын даярдайт, бул программаларды аткаруу боюнча ишти координациялайт;

21) чет өлкөлөргө иш сапарларды уюштурууну жана камсыз кылууну ишке ашыруучу даярдоочу жана алдынкы топторду түзүү жана жөнөтүү боюнча ишти координациялайт, мындай топторду жетектейт;

22) чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн иш сапарынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу пландаштырылып жаткан иш-чараларды уюштурууну жана камсыз кылууну ишке ашыруучу даярдоочу жана алдынкы топторду кабыл алууга катышат;

23) Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен иш-чаралардын форматтарын макулдашат;

24) Кыргыз Республикасынын Президентине дипломатиялык корпусту сунуш кылууну, ошондой эле чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамоталарын тапшыруу аземин протоколдук-уюштурууну камсыз кылат;

25) Кыргыз Республикасынын Президентинин протоколун жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик протоколдук практикасынын негизги жоболорун өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат жана эл аралык протоколдук практиканы жалпылайт;

26) Кыргыз Республикасынын Президентинин белектер фондун түзөт жана пайдаланат;

27) кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууга өбөлгө түзүүчү окуу семинарларын жана тренингдерин даярдоого жана өткөрүүгө катышат;

28) тышкы саясый жана тышкы экономикалык иштин маселелерин жүзөгө ашырууда, анын ичинде чет мамлекеттер жана эл аралык экономикалык уюмдар менен экономикалык кызматташтыкты орнотууда жана өнүктүрүүдө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине көмөк көрсөтөт;

29) бөлүм кураторлук кылган маселелер боюнча Президентке, Президенттин Аппаратына даректелген каттарды жана башка кайрылууларды карайт.

 Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 87 21