Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Укук жактан камсыз кылуу бөлүмү

ИСМАИЛОВ Анарбек Касымович

Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары - укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы

1964-жылдын 3-октябрында Баткен шаарында төрөлгөн, Баткен облусу.
1991-жылы  - М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүргөн.

ЭМГЕК ИШМЕРДИГИ:

1991 – 1993-жылдар – СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучу – стажеру

1993 – 1994-жылдар - Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги, эл аралык-укуктук бөлүмдүн начальниги

1994 – 1996-жылдар -  Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын референти, эксперти, бөлүм башчынын орун басары

1996 – 1999 -жылдар - Бишкек шаарынын Арбитраждык сотунун төрагасы

1999 – 2002 -жылдар - Жалал-Абад облусунун Арбитраждык сотунун төрагасы

2002 – 2005 -жылдар - Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы, юридикалык бөлүмдүн башчысы

2005 – 2009 -жылдар - USAIDдин «Борбордон алыстатуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу» долбоору, улук юрист

2009 – 2010 -жылдар -  «Лоренц» эл аралык юридикалык фирмасы, кеңешчи

2010 – 2011 -жылдар -  "Консенсус", "Өнүктүрүү саясаты институту" укуктук иштеп чыгуулар коомдук фонду, эксперт

2011-жыл  -  Швейцария Конфедерациясынын Өкмөтүнүн “Жарандардын үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отчёттуулугу: бюджеттик процесс” долбоору, программалык менеджер

12.2011-жылдан - КР Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары - Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы  

 


Укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын ишмердигин укуктук жактан камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм укуктук маселелер боюнча өз ишин Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү жана комитеттери, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор жана башка органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

 

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Президенттин конституциялык укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча анын ишин укуктук жактан камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын ишмердигин укуктук жактан камсыз кылуу;

2) укуктук талдоо жүргүзүү жана Президент, Президенттин Аппаратынын Жетекчиси кабыл алып жаткан чечимдердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (мындан ары - мыйзамдар) ылайык келишин камсыз кылуу;

3) Президенттин кол коюусуна келген мыйзамдарды экспертизалоону камсыз кылуу.

Бөлүм милдеттерди чечүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) кол коюу үчүн Президентке келген мыйзамдарды укуктук экспертизалоону камсыз кылуу;

2) Президенттин жарлыктарынын, буйруктарынын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарынын жана бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу;

3) Президенттин жарлыктарынын, буйруктарынын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарынын жана башка укуктук документтердин долбоорлорун укуктук экспертизалоону жүргүзүү;

4) эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын долбоорлорун укуктук экспертизалоону жүргүзүү;

5) жогорку аскердик наамдарды жана башка атайын наамдарды берүү жөнүндө келип түшкөн сунуштарга корутунду берүү;

6) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын тапшырмаларынын долбоорлорун даярдоо;

7) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын кароосуна маселе коюуда зарыл болгон талдоо, маалыматтык жана башка материалдарды даярдоо;

8) Президенттин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлү жана Президенттин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүндөгү Туруктуу өкүлү менен бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу;

9) доо арыздары боюнча соттордо Президенттин таламдарын көздөө үчүн ыйгарым укуктуу адамдарга ишеним каттарын тариздөө;

10) мыйзамдардын, Президенттин жарлыктары менен буйруктарынын жана Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарынын контролдук нускаларын системага салуу жана жүргүзүү;

11) мыйзамдардын тармактык жалпы укуктук классификаторун жүргүзүү;

12) Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө укуктук консультацияларды берүү;

13) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Президентке, Президенттин Аппаратына, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине даректелген каттарды жана башка кайрылууларды кароо.

Укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмү жонүндө Жободон

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 91 28