Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмү

МУРЗАКАНОВ Санжар Равшанбекович

Жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы

 

 

 


Бөлүм жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары - Президент), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары - Президенттин Аппаратынын Жетекчиси), анын орун басарларынын жана Президенттин Аппаратынын ишин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары - Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин анын компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президенттин Аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү, Өкмөтүнүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, башка органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүзөгө ашырат.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

4. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) Президентке, Президенттин Аппаратынын Жетекчисине, анын орун басарларына жана Президенттин Аппаратына келип түшкөн жарандардын кайрылууларын кароону камсыз кылуу;

2) Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын жарандарды жеке кабыл алуусун уюштуруу;

3) Президенттин Коомдук кабылдамасында (мындан ары - Коомдук кабылдама) жарандарды кабыл алууну, зарыл болсо Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жана кызматкерлеринин, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусу менен уюштуруу;

4) Ош, Баткен, Жалал-Абад облустары боюнча Коомдук кабылдаманын ишин координациялоо.

5. Бөлүм негизги милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

1) Президенттин, Президенттин Аппаратынын даректерине келип түшкөн жарандардын, анын ичинде белгиленген тартипте газеталардын, журналдардын, телекөрсөтүүлөрдүн, радионун жана башка жалпыга маалымдоо каражаттардын редакцияларынан тикелей телефон байланыш тилкеси боюнча келип түшкөн жарандардын кайрылууларын кабыл алат, каттайт, эсепке алат жана карайт;

2) Президенттин Аппаратынын Коомдук кабылдамасында жарандарды кабыл алууну уюштуруу жана Коомдук кабылдамага кайрылган жарандарга көтөрүлгөн маселелерди чечүүдө мүмкүн болушунча көмөк көрсөтөт, түшүндүрмөлөрдү жана сунуштарды берет;

3) Президентке, Президенттин Аппаратына келип түшкөн жарандардын кайрылууларын системалаштыруу, талдоо жана Президенттин Аппаратынын Жетекчилигинин кароосуна киргизүү үчүн отчетторду даярдайт;

4) Президенттин Аппаратынын кызматкерлерине жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча окутууну өткөрөт;

5) калк арасында түшүндүрүү иштер, зарыл болсо мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин тартуу менен жүзөгө ашырат;

6) Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кароосуна чечүүсү алардын компетенциясына кирген жарандардын кайрылууларын жөнөтөт;

7) Ош, Баткен, Жалал-Абад облустары боюнча Коомдук кабылдаманын ишин координациялайт.

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 89 34