Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңеш

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңеш жөнүндө  

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңештин (мындан ары – Эксперттик кеңеш) статусун, аны түзүү тартибин жана ишин уюштурууну аныктайт.

Эксперттик кеңеш санариптик трансформациялоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты түзүү жана ишке ашыруу боюнча ишке эксперттик коомчулукту тартуу максатында түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу консультациялык-кеңешүүчү орган болуп эсептелет.

Эксперттик кеңештин негизги милдети болуп санариптик трансформациялоонун маселелери, анын ичинде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү, санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ошондой эле санариптик трансформациялоо менен байланышкан башка маселелер боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу эсептелет.

Эксперттик кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

 Эксперттик кеңештин функциялары жана укуктары

 Эксперттик кеңеш:

1) Кыргыз Республикасында санариптик трансформациялоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, коомдук мамилелерди жөнгө салууда инновациялык ыкмаларды колдонуу, башкарууда жана киберкоопсуздукту камсыз кылууда маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кеңири колдонуу маселелери боюнча сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгат;

2) маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү, мамлекеттик башкарууда жана киберкоопсуздукту камсыз кылууда инновациялык ыкмаларды колдонуу маселелерине тиешелүү болгон Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле мыйзамдардын долбоорлоруна, башка ченемдик укуктук актыларга коомдук экспертиза жүргүзөт;

3) санариптик трансформациялоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты түзүүдө жана ишке ашырууда эске алуу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарынын муктаждыктары жана кызыкчылыктары жөнүндө маалыматты жыйнайт жана талдайт;

4) санариптик трансформациялоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын маселелери боюнча сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгат жана илгерилетет.

Эксперттик кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) санариптик трансформациялоо маселелери боюнча жарандык форумдарды, угууларды жана башка иш-чараларды уюштурууга;

2) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде актуалдуу маселелерди кароо боюнча жумушчу топторду түзүүгө жана өз ишине улуттук, эл аралык эксперттерди тартууга;

3) мамлекеттик сырды жана мыйзам тарабынан корголуучу башка сырларды камтыган документтерди кошпогондо, жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды мамлекеттик органдардан жана уюмдардан белгиленген тартипте суроого жана алууга;

4) зарылдыгына жараша өз иши жөнүндө маалыматтарды даярдоого, аны Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий веб-сайтына жайгаштырууга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого.

 

Эксперттик кеңештин курамы жана аны түзүүнүн тартиби

Эксперттик кеңештин курамын Кыргыз Республикасынын Президенти эки жылдык мөөнөткө түзөт.

Эксперттик кеңештин курамына маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана киберкоопсуздук чөйрөсүндөгү эксперттик билимдери бар адистер кирет.

Эксперттик кеңештин мүчөлөрү өз ишин коомдук башталышта жүргүзөт, алардын Эксперттик кеңештин курамындагы мүчөлүгүн ырастаган күбөлүктөрү болот.

 

Эксперттик кеңештин ишинин формасы

 Эксперттик кеңештин ишинин негизги формасы болуп Эксперттик кеңештин жыйналышы эсептелет.

Эксперттик кеңеш ушул Жободо жөнгө салынбаган бардык маселелер боюнча өз ишинин Регламентин аныктайт.

Эксперттик кеңештин ишине жалпы жетекчиликти координатор жүргүзөт.

Эксперттик кеңештин координатору:

1) Эксперттик кеңештин жыйналышын даярдайт жана анын жыйналышында модератордун функциясын аткарат, анын сунуштамаларын жана сунуштарын Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына берүүгө көмөк көрсөтөт;

2) Эксперттик кеңештин ишин уюштуруу менен байланышкан башка ыйгарым укуктарды жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен Эксперттик кеңештин жыйналыштары зарылдыгына жараша өткөрүлөт.

Эксперттик кеңештин сунуштамалары жана сунуштары жыйналышка катышкандардын көпчүлүк добушу менен протокол түрүндө кабыл алынат жана сунуштама мүнөзгө ээ болот. Добуштардын саны тең болуп калган учурда Эксперттик кеңештин координатору добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.

 

Эксперттик кеңештин ишин уюштуруучулук-методологиялык жана материалдык-техникалык жагынан камсыз кылуу

 Эксперттик кеңештин ишин уюштуруучулук-методологиялык жагынан камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жүргүзөт.

Эксперттик кеңештин ишин материалдык-техникалык жагынан камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратын күтүүгө каралган каражаттардын эсебинен жүргүзөт.

Эксперттик кеңештин иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каражаттарды тартуунун эсебинен каржыланышы мүмкүн.

Эксперттик кеңештин Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий веб-сайтында өзүнүн бөлүмү болот.


Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңештин курамы

 

Догоев Дастан Давлетович

Кыргыз Республикасынын Президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы “Санарип Борбордук Азия – Түштүк Азия: Кыргыз Республикасы” долбоорун ишке ашыруу бөлүмүнүн директору, Эксперттик кеңештин координатору;

 

Аденисов Адилет Аденисович

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн эксперти;

 

Турдалиев Эдуард Климович

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин кеңешчиси;

 

Абдуллаев Талант Тынычбекович

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы “Инфоком” мамлекеттик ишканасынын директору;

 

Саккараева Элина Джанарбековна

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы “Ачык маалыматтар боюнча аракеттердин планы” долбоорунун менеджери;

 

Закенаев Кубанычбек Акимгазиевич

“Кыргыз инвестициялык-кредиттик банк” жабык акционердик коомунун маалыматтык коопсуздук программаларынын башкармалыгынын начальниги (макулдашуу боюнча);

 

Абакиров Азис Джумабекович

Программалык камсыз кылууну жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуучулардын кыргыз ассоциациясынын төрагасы (макулдашуу боюнча);

Исмаилова Рита Асанкуловна

“Манас” Кыргыз-Түрк университетинин инженердик факультетинин улук окутуучусу (макулдашуу боюнча);

 

Казыбай Темир

көз карандысыз эксперт (макулдашуу боюнча).