Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Ырайым кылуу маселелер боюнча Комиссиянын катчылыгы


Ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын катчылыгы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын катчылыгы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Катчылык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө Жобону, Кыргыз Республикасында ырайым кылууну жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө Жобону, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Катчылык өз ишин Президенттин Аппаратынын атынан жүргүзөт, Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын төрагасына жана Президенттин Аппаратынын Жетекчисине отчет берет.

Катчылыктын милдеттери жана функциялары

Катчылыктын негизги милдети болуп ырайым кылуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча анын ишин уюштуруу жагынан камсыз кылуу саналат.

Негизги милдетке ылайык катчылыкка төмөнкүдөй функциялар жүктөлөт:

1) Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын ишин уюштуруу жана тейлөө;

2) ырайым кылуу маселелери боюнча мамлекеттик органдарга, мекемелерге консультациялык жана башка жардам берүү;

3) Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссия өткөргөн жыйналыштарга материалдарды алдын-ала даярдоо;

4) ырайым кылуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президенттин жарлыктарынын долбоорлорун даярдоо;

5) ырайым кылуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президенттин жарлыктарынын өз убагында аткарылышын контролдоо;

6) ырайым кылуу маселелери боюнча жарандардын өтүнүчтөрүн жана арыздарын, каттарды кароо;

7) Ырайым кылуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынан келип чыккан башка функцияларды жүзөгө ашыруу.

Ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын катчылыгы жөнүндө Жободон


КЫДЫРБАЕВ Кырккелди Джумалиевич

Ырайым кылуу маселелери боюнча Комиссиянын жооптуу катчысы

Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы

1961-жылдын 1- апрелинде Чүй облусунун Жайыл районунун Ак-Башат айылында төрөлгөн.

1983-жылы СССР  ИИМинин Караганда жогорку мектебин бүтүргөн,

Юридика илимдеринин доктору, милициянын полковниги.

Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы мамлекеттик кеңешчиси.

ЭМГЕК ИШМЕРДИГИ:

1983 – 1988-жылдар  -  Кара-Балта шаардык аткаруу комитетинин ИИБнин ОБХССинин инспектору, ага оперуполномоченныйы

1988 – 1989-жылдар  -  СССР  ИИМинин Караганда жогорку мектеби, окутуучу

1989 – 1992 -жылдар  -  РФ ИИМинин милициянын Москва жогорку мектеби, адъюнкт

1992 – 1992 -жылдар -  КР ИИМ Бишкек жогорку мектеби, окутуучу 

1992 – 1993 -жылдар  -  Кыргыз Республикасынын ИИМ  ГУ БЭПК, ага оперуполномоченныйы  

1993 – 1996 -жылдар  -  Талас облусунун ИИБ ОБЭПи, начальник

1996 – 1997 -жылдар  -  Талас облусунун ИИБ начальнигинин орун басары

1997 – 1999 -жылдар  -  референт, КР Президентинин Администрациясы, КР коопсуздук Кеңешинин катчылыгы

1999 – 2000 -жылдар  -  КР ИИМ Бишкек жогорку мектеби, начальниктин биринчи орун басары  

2000 – 2004 -жылдар  -   Кыргыз Республикасынын ИИМ  Академиясы, начальниктин биринчи орун басары, кафедранын начальниги, кафедранын доценти, начальниктин жардамчысы  

2004 – 2005 -жылдар  -   КР ИИМ Башкы штабынын начальниги

2005 – 2008 -жылдар  -   КР ИИМ Башкы тергөө башкармалыгынын начальниги

2008 – 2009 -жылдар  -   КР ИИМ ички коопсуздук кызматынын начальниги  

2009 – 2009 -жылдар  -  КР ИИМ Башкы штабынын начальниги

2009 – 2010 -жылдар  -  КР ИИМдин карамагында 

03.2011     Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмдүн башчысынын орун басары

08.2011      Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын жооптуу катчысы