Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин жана кадрлар резервдерин түзүү жана иштөө жөнүндө

 Долбоор

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин жана кадрлар резервдерин түзүү жана иштөө жөнүндө

 

Жогорку, башкы, улук жана кенже административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына кадрлар резервдерин түзүү максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесине, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 10-беренесине ылайык, токтом кылам:

 

  1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

– Кыргыз Республикасынын Улуттук кадрлар резервин түзүү жана иштөө тартиби жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

– Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурсту өткөрүү, түзүү жана иштөө тартиби жөнүндө жобо 2-тиркемеге ылайык.

  1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети өз чечимдерин эки айлык мөөнөттө ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.
  2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервине киргизилген жана аталган резервде турган адамдар, конкурстук процедураларынан өтпөстөн, кайсы мөөнөткө киргизилген болсо, ошол мөөнөткө ушул Жарлыкка ылайык түзүлүп жаткан Кыргыз Республикасынын Улуттук кадрлар резервине киргизилет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтомуна ылайык аталган резервге киргизилген жана мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервинде турган адамдар (ушул органда административдик кызмат орундарын ээлеген кызматчылардан башка), конкурстук процедураларынан өтпөстөн, ушул Жарлыкка ылайык түзүлүп жаткан мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кадрлар резервинин тийиштүү тобуна киргизилет (иш стажына жараша – башкы, улук жана кенже);

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык өткөрүлгөн конкурстук тандоонун жыйынтыктары боюнча бош административдик кызмат орунуна дайындоого сунушталган, бирок 2021-жылдын 27-октябрындагы № 125 Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы күчүнө киргендигине байланыштуу кызмат орунуна дайындалбай калган адамдар, конкурстук процедураларынан өтпөстөн, ушул Жарлыкка ылайык түзүлүп жаткан мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кадрлар резервинин тийиштүү тобуна киргизилет (талапкер дайындоого сунушталган башкы, улук жана кенже кызмат орунуна жараша).

Конкурс өткөрүлгөндөн кийин, мамлекеттик орган бириктирилген, кошулган, кайра уюштурулган учурларда талапкер кайра уюштурулган мамлекеттик органдын же анын укук улантуучусунун кадрлар резервине киргизилет.

  1. Ушул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.
  2. Ушул Жарлык расмий жарыяланган күндөн 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                   С.Н. Жапаров