Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын ордендеринин, медалдарынынжана ардак наамдарына төш белгинин техникалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө жобо бекитилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын ордендеринин, медалдарынын жана ардак наамдарына төш белгинин техникалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Жарлыкка кой койду.

Жарлыктын тексти:

“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-статьясын жетекчиликке алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын ордендеринин, медалдарынын жана ардак наамдарына төш белгинин техникалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө тиркелген жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын ордендеринин, медалдарынын жана ардак наамдарына төш белгинин белгиленген техникалык талаптарга ылайык келүүсүн контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасына жүктөлсүн.

3. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын ордендеринин,

медалдарынын жана ардак наамдарына төш белгилеринин

техникалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө

ЖОБО 

1. Жалпы жоболор 

1. Кыргыз Республикасынын ордендеринин, медалдарынын жана ардак наамдарына төш белгилеринин техникалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө ушул жобо (мындан ары – Жобо) “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.

2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын ордендеринин, медалдарынын жана ардак наамдарына төш белгилеринин (мындан ары – мамлекеттик сыйлыктардын белгилери) техникалык талаптарын, сапатына талаптарды жана башка техникалык мүнөздөмөлөрүн камтыйт. 

2. Мамлекеттик сыйлыктардын белгилерине

техникалык талаптар 

3. Мамлекеттик сыйлыктардын белгилери тышкы түрү боюнча белгиленген тартипте бекитилген сыпаттоого жана үлгүгө шайкеш келүүгө тийиш.

4. Мамлекеттик сыйлыктардын белгилерине техникалык талаптар ушул Жободо көрсөтүлгөн маалыматтарга жана белгиленген тартипте бекитилген үлгүлөргө шайкеш келүүгө тийиш.

5. Мамлекеттик сыйлыктардын белгилеринин деталдарынын өлчөмдөрү, материалдары жана массалары ушул Жободо көрсөтүлгөн маалыматтарга жана бекитилген үлгүлөргө шайкеш келүүгө тийиш. Ошол эле учурда ар бир деталдын азайган же көбөйгөн жагына өзгөрүүсүнүн чектери ушул Жободо көрсөтүлгөн ченемдерден ашпоого тийиш.

6. Мамлекеттик сыйлыктардын белгилеринин катар номери болууга тийиш.

Мамлекеттик сыйлыктардын белгилеринин техникалык сыпаттамасы>>>

2016-жыл 30-ноябрь