Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Аудитордук иш жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай  Жээнбеков «Аудитордук иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2019-жылдын 6-февралында кабыл алынган.

Кабыл алынган Мыйзамдын максаты корпоративдик финансылык отчеттуулукту жана аудитти жөнгө салуу жаатында институциялык мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү жана аудитордук иш-аракет жагында контролдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат.

Мыйзамда «Аудитордук иш жөнүндө» мыйзамга төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган:

— аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор көрсөтүүчү кызматтардын спектрин кеңейтүү;

— аудитордун кесиптик этикасынын ролун жогорулатуу;

— аудитордук уюмда Кыргыз Республикасынын жарандарынын минималдык курамына карата талаптарды белгилөө;

— аудитордук корутундунун берүү жол-жобосун кеңейтилген түрдө регламенттөө;

— аудиттин белгиленген стандарттарын бузуу менен аудит жүргүзүүнүн жүрүшүндө, ошондой эле анык эмес же жетишсиз финансылык, бухгалтердик, башкаруучулук жана башка маалыматтардын негизинде аудитор же аудитордук уюм тарабынан түзүлгөн аудитордук корутунду (отчет) жарандык сот өндүрүшү тартибинде соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен жараксыз деп таануу;

— квалификациялык сертификатты алууга талаптангандарга карата талаптарды жогорулатуу;

— квалификациясын ар жыл сайын жогорулатып туруу жөнүндө талабын сактабагандык үчүн жоопкерчиликти жогорулатуу.

Мындан сырткары аудиторлор тарабынан өзүнүн иш-милдеттерине туура келбеген, аудитти жүргүзүүсүз түзүлгөн, же болбосо анын натыйжалары боюнча түзүлсө да, аудитти жүргүзүүнүн жүрүшүндө аудитор же аудитордук уюм тарабынан каралган документтердин мазмунуна ачык карама-каршы келген жалган аудитордук корутундуну (отчетту) билип туруп жасоо аркылуу өз ыйгарым укуктарынан кыянат пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жазык жоопкерчилигине алып келери каралган.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2019-жыл 25-март