Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргызстандын тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоону, изилдөөнү жана популярдаштырууну камсыз кылуу боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө Жарлыкка кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоону, изилдөөнү жана популярдаштырууну камсыз кылуу боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө» Жарлыкка кол койду. 

Жарлыктын максаты Кыргызстандын эли үчүн уникалдуу баалуулук болгон тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоону жана ар тараптуу натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу болуп саналат. 

Жарлыкка ылайык, Министрлер Кабинети үч айлык мөөнөттө 2023–2027-жылдарга «Көөнө тарых сырлары» тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоо, изилдөө жана археологиялык казууларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик программаны жана төмөнкүлөр боюнча чараларды караган тиешелүү финансылык коштоо менен аны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды: 

— тарыхый-маданий мурас объекттерин жана алардын коргоо зоналарын коргоону жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу;

— республикалык жана эл аралык маанидеги тарыхый-маданий мурас объекттеринин аймагында жаңы музей мекемелерин түзүү;

— эл аралык стандарттарга ылайык археология эстеликтерин консервациялоону, реставрациялоону жана музейлештирүүнү камсыз кылуу менен археологиялык казууларды жана изилдөө иштерин жүргүзүүдө иш-чараларды жүзөгө ашыруу;

— жергиликтүү деңгээлде тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоо боюнча иштерди күчөтүү;

— тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоо жана пайдалануу боюнча мекемелердин материалдык-техникалык базасын алардын илимий, методикалык жана кадрдык ишин өркүндөтүү менен жакшыртуу жана өнүктүрүү;

— Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарын изилдөөнү жана популярдаштырууну караган предметтерди бардык деңгээлдерде билим берүү мекемелеринин окуу программаларына киргизүү;

— маданий баалуулуктарды мыйзамсыз казууну, уурдоону, ташып келүүнү жана ташып чыгууну болтурбоо боюнча алдын алуу иштерин күчөтүү, ошондой эле тарыхый-маданий мурас объекттерин издөө үчүн атайын техникалык каражаттарды (металл издегичтер, металл детекторлор, радарлар, магниттик жана башка электрондук приборлор) колдонуу, жүгүртүү эрежелерин жөнгө салуу.

2022-жыл 30-декабрь