Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев 2016-жылдын 11-декабрындагы референдумда кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамга кол койду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн, 28-декабрда 2016-жылдын 11-декабрындагы референдумда (жалпы элдик добуш берүүдө) кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Референдум 2016-жылдын 3-ноябрындагы № 174 “Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору боюнча “Референдумду (жалпы элдик добуш берүүнү) дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген.

Референдум (жалпы элдик добуш берүү) аркылуу кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр тактап айканда төмөнкүлөргө багытталган:

- Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын жана суверенитетин бекемдөө;

- парламентаризмди бекемдөө, мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу жана аткаруу бутактарынын ортосундагы өз ара аракеттешүү принциптерин тактоо;

- сот реформасын улантуу жана укук коргоо органдарындагы реформаны жүргүзүү үчүн конституциялык негиздерди жакшыртуу.

Мыйзамдын тексти кошо тиркелген. Ал “Эркин Тоо” газетасынын жакынкы чыгарылышында (2016-жылдын 30-декабрында, жума) жарыяланат.

“Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө”  Мыйзам расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин, башкача айтканда 2017-жылдын 15-январынан тартып күчүнө кирет. 

Бөтөнчөлүккө ээ 70, 72, 75, 81 жана 87-беренелерге өзгөртүүлөр референдумда кабыл алынган Мыйзамдын 1-бөлүгүнүн 2-беренесине ылайык 2017-жылдын 1-декабрында күчүнө кирет.

“Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө”  Мыйзамдын күчүнө киргенден баштап 14 күндөн кеч эмес (2017-жылдын 29-январы) Кыргыз Республикасынын Президенти референдумда киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын расмий текстин элге жарыялайт. Мындан башка Конституциянын жаңы расмий текстинде 2010-жылы кетирилген мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттердин ортосундагы карама-каршылыктар Президент тарабынан жоюлушу керек. Муну 2016-жылдын 11-декабрындагы референдумда кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-бөлүгүнүн 2-беренеси талап кылат.

Мыйзамдын тексти >>>

2016-жыл 28-декабрь