Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши тарабынан 2016-жылдын 30-мартында кабыл алынган.

Мыйзамдын максаты – коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдарды жакшыртуу. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Нормативдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишмердүүлүгүнүн алкагында иштелип чыккан.

Кабыл алынган Мыйзамда колдонуудагы «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамынын 3 жана 36-беренелерин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесине ылайык келтирүү сунушталат, анда Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Ошондой эле, Мыйзамда азыркы колдонулуп жаткан Мыйзамдын жалпы тексти боюнча бир нече редакциялык өзгөртүү киргизүү, анын ичинде “Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоого алуу боюнча” Мыйзамдын конкреттүү аталышын өзгөртүү жеринде “юридикалык жактарды мамлекеттик каттоого алуу тармагындагы мыйзамдар ” деп бир түргө келтирүүчү терминге алмаштыруу каралган.

Учурдагы «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамында тийешелүү тармакты жөнгө салуучу коомдук карым-катнаштар боюнча  айрым нормалар, жоболор, алардын мааниси боюнча башка нормаларды кайталоодо.

Эгерде бирдей юридикалык күчкө ээ укуктук-ченемдик актылар боюнча карама-каршылык болсо, анда бул тармактагы укуктук катнаштарды  жөнгө салган актылары ишке кирип, “Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актылары” Мыйзамынын 32-беренесине ылайык жөнгө салынат.

Буга байланыштуу колдонуудагы Мыйзамдан башка мыйзамдардын нормаларын кайталаган жоболору (күчүн жоготкон деп табылат) алынып салынат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 13-май