Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Бул Мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2016-жылдын 14-апрелинде кабыл алган.

Мыйзамдын максаты – “Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 23-июлунда кабыл алынган №96-Мыйзамынын ченемдерин “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамдын 5-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” конституциялык Мыйзамга ылайык келтирүү.

Ага ылайык “Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө”  Мыйзамдын 92-беренесинин 6-бөлүгүнө (Актуардык ишмердик) актуардык ишмердикке коюлуучу  талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгилене тургандыгы каралган өзгөртүүлөр киргизилди.

Мыйзам рамий жарыялангандан тартып, 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 17-май