Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Нотариат жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Кабыл алынган Мыйзамдын максаты  “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын  “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жыл 26-июндагы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматтарынын реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматтарынын реестрин бекитүү жөнүндө» Жарлыгына шайкеш келтирүү болуп саналат.

Мисалы, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык, мамлекеттик, ведомстволук архивдер, мамлекеттик эмес менчик түрүндөгү юридикалык жактардын архивдери менен физикалык жактардын архивдери архивдердин негизги түрлөрү болуп саналышат.

Ведомстволук нотариалдык архив Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмчөсү болуп саналат, анткени жогорудагы Мыйзамга ылайык, мамлекеттик ишкананын, мекеменин жана уюмдун же белгилүү мөөнөт бою өз ишканасында, мекемесинде жана уюмунда документтерди сактаган алардын түзүмдүк бөлүмчөсүнүн архивдери ведомстволук архив деп саналат.

Буга байланыштуу кабыл алынган Мыйзам  “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамыныны 19- жана 32-беренелеринин мамлекеттик нотариалдык архивдерди уюштуруу жагында өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жана «мамлекеттик» деген сөздү «ведомстволук» деген сөзгө ар башка жөндөмө формаларыбоюнча  (мамлекеттик жана расмий тилдердеги тексттеринде) алмаштырууну белгилейт.

Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күндөн күчүнө кирет.

2016-жыл 23-май