Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

КР Жарандык процесстик кодекске өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңеши тарабынан 2016-жылдын 6-апрелинде кабыл алынган.

Мыйзам коомдук муктаждыктар жана энергетика чөйрөсүндөгү маанилүү стратегиялык долбоорлорду турмушка ашырууну тездетүү үчүн жеке менчиктеги жер участокторун алып коюунун (сатып алуунун) жакшыртылган механизмдерин киргизүү максатында иштелип чыккан.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык мыйзамда аныкталган коомдук муктаждыктар үчүн мүлктү алып коюу  бул мүлктүн наркын жана алып коюунун натыйжасында келтирилген чыгымдарды адилеттүү аныктап, алдын ала ордун толтуруу менен соттун чечими боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 233-18-беренесине ылайык коомдук муктаждыктар үчүн жер участокторун ажыратуу ыйгарым укуктуу орган менен жер участогунун ээсинин же жерди пайдалануучунун ортосундагы келишимдин негизинде жүргүзүлөт. Эгерде жер участогунун ээси же пайдалануучу анын менчигиндеги жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн ажыратуу тууралуу ыйгарым укуктуу органдын чечимине макул болбосо, же жер участогунун баасы жана сатып алуунун башка шарттары боюнча макулдашууга жетишилбесе, бул чечимди кабыл алган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып коюу же жер участогунун баасын аныктоо жөнүндө доо кылууга акылуу. Коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун алып коюуу же сатып алуу баасын аныктоо тууралуу доо жер участогунун ээси баш тарткандан кийин эки айдан кеч эмес мөөнөтөө берилиши керек.

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Контституциясынын жана Жарандык кодекстин жогоруда көрсөтүлгөн ченемдерин эске алуу менен жер участогун коомдук муктаждыктар үчүн мажбурлоо менен алып коюуга (сатып алууга) туура келген учурда жерлерди алып коюу (сатып алуу) процедурасын тездетүү максатында кабыл алынган Мыйзамда Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 155-беренесинин 2-пунктунун биринчи абзацына жер участокторун коомдук муктаждыктар үчүн алып коюу (сатып алуу) жөнүндө доо арыздар тууралуу иштерди Кыргыз Республикасынын соттору  бир айга чейинки мөөнөттө кароосу белгиленген тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилген.

Ошентип, соттородо ушундай категорияга кирген иштерди кароо мөөнөтүн бир айга чейин кыскартуу белгиленген.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып, 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 23-май