Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын  Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеӊеши 2016-жылдын 30-июнунда кабыл алган.

Мыйзамдын максаты аскер кадрларын даярдоого мамилелерди өзгөртүү жолу менен Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн сапаттык курамын жакшыртуу болуп саналат.

Кабыл алынган Мыйзамдын жоболору төмөндөгүлөрдү карайт:

- жогорку окуу жайлардын (Медицина Академиясынын аскер факультетинен тышкары) алдындагы аскер кафедраларын жоюу;

- баштапкы аскердик жыйындарды мобилдик резервдердин жыйындары менен алмаштыруу;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын кыска мөөнөттүү аскер кызматына жыл сайын чакыруу мөөнөттөрүн өзгөртүү;

- альтернативдик кызмат өтөөгө байланыштуу ченемдерди тактоо.

Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 4-август