Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамдын 32-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, юридикалык жакты түзүү менен адвокаттык иш менен алек болгон адвокаттар Адвокатураны мамлекеттик каттоодон өткөргөн күндөн тартып эки айлык мөөнөттүн ичинде өз ишин кайра каттоодон өткөрүүгө милдеттүү болчу. Бирок Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 11-мартындагы чечими менен аракеттеги мыйзамда коммерциялык максаттарды көздөбөстөн адвокаттык иш менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү  адвокаттык уюмдардын уюштуруучулук-укуктук формалары жок болгондуктан, Мыйзамдын бул талаптарын аткаруу мүмкүн эмес деп табылды.

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын чечиминин 2 пунктуна ылайык Мыйзамдын 32-беренесинин 6-пунктуна өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш берүү тапшырылган. Тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин Мыйзамдын бул беренеси иштей баштайт.

Кабыл алынган Мыйзам Конституциялык палатанын жогорку тапшырмасынын негизинде иштелип чыккан жана адвокаттык ишти жүзөгө ашыруунун формаларын регламенттөөгө багытталган.

Бул Мыйзамда адвокатка көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүү принциби жүзөгө ашырылган. Ага ылайык адвокат адвокаттык ишти уюштуруунун төмөнкү атайын үч формасынын бирин эркин тандай алат: адвокаттык кабинет, адвокаттар коллегиясы жана адвокатттар бюросу. Адвокаттык кабинет – бул юридикалык жакты түзбөстөн жекече адвокаттык иш менен алектенүүнүн формасы. Ал эми коллегия жана бюро – коммерциялык уюм эмес болуп эсептелген юридикалык статусу бар жамааттык форма.

 Кабыл алынган Мыйзам социалдык адвокатуранын формасы катары юридикалык консультацияларды түзүүгө жол берет. Юридикалык консультациялар Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы тарабынан 2 же андан аз адвокаттар иштеген райондордо түзүлөт. Анын максаты – жарандардын республиканын бардык аймактарында квалификациялуу юридикалык жардамдан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу.

Бул Мыйзамда адвокаттын статусунун, адвокаттык кабинеттерди жана адвокаттык уюмдарды түзүүнүн, адвокаттык уюмдардын, ошондой эле адвокаттын (адвокаттык уюмдун) жана үчүнчү жактардын (ишеним көрсөтүүчү, Адвокатура, юстиции органдары, салык органдары ж.б.) ортосундагы өз ара мамилелердин укуктук негиздери аныкталган.

 

2016-жыл 5-август