Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 25 жылдыгына жана 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө» Мыйзамга кол коюлду

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 25 жылдыгына жана 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам 2016-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку  Кеңеши тарабынан кабыл алынган.

Бул Мыйзамдын 1- беренесине ылайык  кылмыш-жаза жоопкерчилигинен жана эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан, ошондой эле эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазалардан төмөндөгүлөр бошотулат:

1)5 жылга чейинки мөөнөткө биринчи жолу соттолгон жашы жетпегендер;

2) 60 жаштан ашкан эркектер, ошондой эле 55 жаштан ашкан аялдар;

3) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I жана II топтогу адамдар;

4) экиден кем эмес жашы жетпеген балдары же ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I жана II топтогу балдары бар үй-бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдар;

5) чоң коркунуч келтирбеген жана анчалык оор эмес кылмыштар үчүн соттолгон, жазасынын өтөлбөгөн бөлүгү ушул Мыйзам күчүнө кирген күнгө карата бир жылдан ашпаган адамдар;

6) чоң коркунуч келтирбеген жана анчалык оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасаган адамдар.

Кабыл алынган Мыйзамдын 2-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 336-статьясынын («Эркиндигинен ажыратуу жайынан же камактан качуу 1- бөлүгүндө, 337-статьясында («Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн качуу»), 359-статъясында («Бөлүктү же кызмат ордун өзү билип таштап кетүү»), 360-статъясынын («Аскерден качу») 1- бөлүгүндө каралган кылмыштар үчүн соттолгон адамдар, эгерде алар ушул Мыйзам расмий жарыялангандан кийин үч айдын ичинде жаза өтөө жайына, аскер кызматын өтөгөн жерге өз ыктыяры менен келишсе, кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулат.

 Мыйзамдын 1-беренесинин колдонулушуна туш келбеген адамдардын жазасынын өтөлбөгөн мөөнөтү төмөнкүдөй өлчөмдөрдө кыскартылат:

1) жазаны өтөө мөөнөтүн жатак-абактарда өтөп жаткан соттолгондорго - жарымы;

2) атайылап кьшмыш жасагандыгы үчүн 10 жылды кошуп алганда ага чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгондорго - үчтөн бири;

3) атайылап кылмыш жасагандыгы үчүн 15 жылды кошуп алганда ага чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгондорго - бештен бири;

4) тарбия абагында жазасын өтөп жаткан, атайылап кьшмыш жасагандыгы үчүн 10 жылды кошуп алганда ага чейинки мөөнөткө соттолгон жашы жетпегендерге - жарымы.

Мыйзамга ылайык жаза мөөнөтү кыскартылган адамдарга ушул Мыйзам жарыялангандан кийин бир айдын ичинде жаза мөөнөтүн жаңыча эсептөө жана жазаны өтөөнүн аяктоо датасы тууралуу расмий маалымдалууга тийиш.

Адам өлтүрүү, зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү зөөкүрлүк жана ыплас аракеттер, кылмыштуу жолдор менен табылган кирешелерди легалдаштыруу (чайкоочулук), терроризм, адамды барымтага алуу, мыйзамсыз куралдуу топторду уюштуруу же ага катышуу, кескичилик, кылмыштуу коомдоштукту (кылмыштуу уюмдарды) уюштуруу, массалык тартипсиздиктер, мамлекеттин конституциялык негиздерине жана коопсуздугуна каршы келген кылмыштар, кызматтык кылмыштар үчүн соттолгондор үчүн бул Мыйзамдын колдонулушу жайылтылбайт.

Мыйзамдын колдонулушу коркунучтуу жана өзгөчө коркунучтуу өнөкөттө кылмыш жасаган адамдарга; жаза өтөө режимин кыянаттык менен бузган адамдарга; уюшкан кылмыштуу топтун (УКТ), кылмыштуу коомдоштуктун курамында кылмыш жасаган адамдарга; кылмыш-жаза жоопкерчилигинен же жазадан бошотуу бөлүгүндө мунапыс же ырайым кылуу берүү актылары мурда колдонулган жана кайрадан атайылап кылмыш жасаган адамдарга; ушул Мыйзамдын 2-беренесинде көрсөтүлгөн адамдарды кошпогондо, кылмыш жасаган жана издөөдө жүргөн адамдарга; өмүр бою эркиндигинен ажыратууга соттолгон, ошондой эле өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасы ырайым кылуу тартибинде белгилүү мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасына алмаштырылган адамдарга; чет мамлекеттердин жарандарына; жашы жетпегендерге жана жаш балдарга карата жасалган кайсы болбосун кылмышты жасаган адамдарга жайылтылбайт.

Мыйзам жарыяланган кундөн тартып күчүнө кирет жана 3 айдын ичинде аткарылууга жатат.

2016-жыл 6-август