Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдери күчүн жоготту деп таанылды

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерин күчүн жоготту деп  таануу жөнүндө” Жарлыкка кол койду.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдерин системага салуу максатында токтом кылынат:

Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин 1991-жылдын 14-ноябрындагы № 377 "Кыргыз Республикасынын граждандык авиациясы жөнүндө" Жарлыгынын 1-2-пункттары;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 1991-жылдын 31-декабрындагы № 401 "Кыргыз Республикасынын ички аскерлери жөнүндө" Указынын 1 -пунктунун экинчи абзацы, 2-8-пункттары;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 6-мартындагы № 83 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агентство жөнүндө" Указы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 16-июнундагы № 200 "Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын жана мекемелеринин ишин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө" Указы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 27-июнундагы № 214 "Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясын түзүү жөнүндө" Указынын 2-6-пункттары;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 1993-жылдын 25-октябрындагы № 299 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 16-июнундагы "Кыргыз Республикасынын Юстиция органдарынын жана мекемелеринин ишин өркүндөтүү чаралары" жөнүндөгү Указына өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Указы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 1998-жылдын 3-апрелиндеги № 124 "Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясы жөнүндө" Указынын 2-3-пункттары.

2016-жыл 25-август