Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Жарлыкка кол койду.

“Ак Шумкар” өзгөчө белгисинин, II даражадагы “Манас” орденинин жана “Данакер” орденинин сүрөттөлүштөрүн 1996-жылдан тартып жасалып жаткан алардын реалдуу нускаларына ылайык келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-статьясын жетекчиликке алып, токтом кылынат:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын 

10-июлундагы № 234 “Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө” Указына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган Указ менен бекитилген “Ак Шумкар” өзгөчө белгисинин сүрөттөлүшүндө:

- экинчи абзацтын экинчи сүйлөмү алып салынсын;

- үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Жылдыздын ортоңку бөлүгүндө лавр веногу менен курчалган күмүштөн жасалган каптама жайгашкан. Каптаманын борборунда алтын жалатылган фондо ыйык “Ак Шумкардын” рельефтик сүрөтү жайгашкан.”;

2) жогоруда аталган Указ менен бекитилген “Манас” орденинин сүрөттөлүшүндө:

- экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“II даражадагы “Манас” ордени I даражадагы орден менен бирдей, бирок күмүштөн жасалат. Мында каптама борборго, Манастын сүрөтүнө жана жылдыздын нурларынын ортосунда айлананы түзгөн сегиз жалбыракка алтын жалатылган. Чырмалышкан көк квадраттардын бурчтарында алтын жалатылган тегерек белгилер коюлат. Көк жана кызыл түстөгү эмаль каптоосу калат.”;

- үчүнчү абзацтын биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда берилсин: “III даражадагы “Манас” ордени айрым элементтерине алтын жалатылбастан күмүштөн жасалат.”.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 1999-жылдын
24-ноябрындагы № 300 “Кыргыз Республикасынын “Данакер” ордени жөнүндө” Указына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган Указ менен бекитилген “Данакер” орденинин сүрөттөлүшү төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

 “Данакер” орденинин сүрөттөлүшү

“Данакер” ордени күмүштөн жасалат жана диаметри 42 мм болгон, бирдей чыгып турган кырк шоолалуу жылдыз түрүндө болот. Жылдыздын шоолаларына алтын жалатылган.

Ордендин алдыңкы бетинде көк тегерек элементтери менен кыргыздын улуттук оюмунун рельефтик сүрөтү бар, ал ысык эмаль методу менен жасалат. Айлананын диаметри 30 мм. Айлананын периметринде жылдыздын шоолалары менен айкалышкан 40 жарым сфера бар.

Айлананын ортосуна диаметри 16 мм болгон каптама жайгашкан, ал ысык эмаль методу менен жасалган көк эмаль менен капталган, анда жер шаарынын меридиандарынын символун билдирген жарым айлана түрүндө ичке тосмо сызыктар бар. Каптаманын борборунда рельефтик “Данакер” жазуусу жайгашкан. Жазуунун үстү жана асты жагында айлананын вертикаль огу боюнча рельефтик түрдөгү жылдыздар жайгашкан. Каптама күмүштөн жасалат. Каптаманын кырларына, ичке тосмо сызыктарга жана жылдыздарга алтын жалатылган.

Ордендин арткы бетине алтын жалатылат, төмөн жагына ордендин номери чегилет.

“Данакер” ордени көзөнөк жана звено аркылуу өлчөмү 28 мм х 42 мм болгон тик бурчтуу металл колодкага бириктирилет. Ал өлчөмү 33 мм жана 23 мм болгон көк муар тасмасын керүү үчүн негиз болот.

Колодканын арткы бетинде орденди кийимге тагуу үчүн төөнөгүч бар.”.

3. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясынын жооптуу катчысына жүктөлсүн.

4. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

2016-жыл 30-ноябрь