Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына “Ардак белгиси” төш белгисинин эскизин иштеп чыгууга конкурс жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын катчылыгы Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына “Ардак белгиси” төш белгисинин эскизин иштеп чыгууга конкурс жарыялайт.

 Конкурстун шарттары: 

1. Конкурска Кыргыз Республикасынын бардык каалаган жарандары катышса болот.

2. Конкурска катышуу үчүн А4 форматындагы баракка түстүү сүрөт менен төш белгинин эскизин жана сыпатталышын берүү зарыл. Эскиздин сыпатталышы мамлекеттик же расмий тилде берилет.

3. Эскиздерди иштеп чыгууда төш белгиде “Ардак белгиси” деген жазууну колдонуунун зарылчылыгы жана анын жайгашкан орду эскизди иштеп чыгуучу тарабынан аныкталат.

4. Эскиздер “Конкурска” деген жазуусу бар, чапталган конвертте Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын катчылыгына берилет.

5. Төш белгинин эскизинин жана сыпатталышынын оң жактагы төмөнкү бурчунда катышуучунун автордук шифры чагылдырылат, ал катышуучунун тандоосу боюнча 6 (алты) цифрадан турат.

6. Төш белгинин эскиздик иштеп чыгууларында кандайдыр-бир белги коюулар (катышуучунун аты-жөнү, койгон колу жана адамды таанууга мүмкүн болгон башка маалыматтар) болбошу керек, буга жогоруда көрсөтүлгөн автордук шифр кирбейт.

 7.  Катышуучу өзү тууралуу маалыматты (аты-жөнү, туулган жылы, иштеген жери, үй дареги, байланыш маалыматтары), төш белгинин эскизин жана анын сыпатталышынын көчүрмөсүн кошуп, автордук шифрди көрсөтүү менен “Конкурстун катышуучусунун маалыматтары” деген жазуусу бар өзүнчө чапталган конвертте берет.

8. Ар бир катышуучу конкурска үчтөн көп эмес эскиздик иштеп чыгууну бере алат.

9. Эскиздерди иштеп чыгуу учурунда башка адамдардын автордук укуктарынын объектилеринин колдонууда автордук укуктарынын сакталышына жоопкерчиликти конкурска катышуучу тартат.

 10. Катышуучулар жөнүндө маалыматтар, төш белгинин эскизи жана сыпатталышы салынган конверттер Комиссия тарабынан ачылат.

11. Төш белгинин эскизи төмөнкү критерийлер боюнча бааланат:

1) конкурстун тематикасына ылайык келүү;

2) идеянын оригиналдуулугу жана жаңыча берилиши;

3) графикалык чечимдин оригиналдуулугу;

4) мамлекеттик символиканын жана улуттук колориттин элементтеринин колдонулушу;

 5) сүрөт ыкмаларынын оңой кабылданышы, таанылышы жана кыска болушу;

6) кооздоп жасалышынын көркөмдүгү жана чебердиги;

7) нускасын чыгаруунун технологиялуулугу жана жөнөкөйлүгү.

 12. Конкурстун шарттарына ылайык төш белгинин мыкты эскиздик иштеп чыгуусун сунуш кылган катышуучу конкурстун жеңүүчүсү деп таанылат.

13. Конкурстун жеңүүчүсүнө 50 000 (элүү миң) сом өлчөмүндө сый акы берилет.

14. Конкурска жиберилген материалдар кайтарылып берилбейт. Конкурстун координатору автордун аты-жөнүн көрсөтүү менен конкурска жөнөтүлгөн эскиздик иштеп чыгууларды коммерциялык эмес максатта колдонууга (Интернетке, басылмаларга, көргөзмө стенддерине ж.б. жайгаштырууга) укуктуу.

Эскиздик иштеп чыгуулар жана катышуучунун маалыматтары  720040, Бишкек шаары, Чуй пр, 205 дарегине жөнөтүлөт (Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын катчылыгы).

Эскиздик иштеп чыгуулар жана катышуучунун маалыматтары  салынган конверттерди көрсөтүлгөн дарекке жеткирип, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин административдик имаратынын батыш жана чыгыш тарабындагы КӨП тарда жайгашкан каттар үчүн кутуларга салып койсо болот.

 Эскиздик иштеп чыгууларды кабыл алуу 2016-жылдын  30-ноябрынан башталып,  31-декабрь күнү саат 18.00 дө аяктайт.

Сурап-билүү телефондору (0312) 96-14-07, (0312) 66-46-47, (0552) 54-74-32, (0772) 25-77-33.

Кошумча маалымат:

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын 10-июлундагы № 234 Указы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы жөнүндө жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен өлкөнүн социалдык-экономикалык жана руханий мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга эмгек сиңирген, мамлекеттик кызматта, өндүрүштүк, илимий-техникалык, чыгармачылык, тарбия берүү, коомдук жана кайрымдуулук иштеринде олуттуу ийгиликтерге жетишкен граждандар (чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык бирдиктери, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар) сыйланат.

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына “Ардак белгиси” төш белгиси кошо берилет, анын катар номери болот.

“Ардак белгиси” төш белгиси көкүрөктүн оң тарабына тагылат жана сыйлангандын ардак наамы бар болсо, Кыргыз Республикасынын ардак наамынын төш белгисинен кийин жайгашат.

2016-жыл 30-ноябрь