Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана башка мыйзамдары,  2012-жыл 8-августтагы «Кыргыз Республикасында сот адилеттигин өркүндөтүү чаралары жөнүндө»  Кыргыз Республикасы Президентинин Жарлыгы жана Кыргыз Республика Президентинин алдындагы Сот реформасы боюнча кеӊештин чечимдери аныктаган Кыргыз Республикасында сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча  чаралар алкагында иштелип чыккан.

Кабыл алынган Мыйзамда төмөнкүлөр каралган:

- үч жылда бир жолудан кем эмес судьялардын өз квалификациясын жогорулатуу милдетин киргизүү;

- соттордун окуу борборунун базасында түзүлгөн сот адилеттигинин жогорку мектебинде жергиликтүү соттордун судьяларынын кызматына талапкерлерди окутууну ишке ашыруу;

- бардык соттордун судьяларынын кызматына талапкерлер үчүн «Юриспруденция» адистиги же  «Юриспруденция»  багытында «бакалавр» академиялык даражасы болуп туруп, «магистр» академиялык даражасын ыйгаруу менен милдетүү түрдө жогорку юридикалык билимдин болушу. Бул кыскартылган билим берүү программалары боюнча (аларда окуу мөөнөтү 2-3 жылдан ашпайт) жогорку юридикалык билими бар адамдарды судьялардын кызматына талапкерлер катарынан чыгарууга өбөлгө болот;

- судьялардын кызматына талапкерлер үчүн төмөнкү кошумча талапты белгилөө – биринчи жолу Жогорку соттун, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясынын кызматын ээлөөгө талапкерлик кылып жана судьялык иш стажысы жоктор, ошондой эле судьялык стажы болуп туруп, бирок судьялык ишинде он жылдан ашык үзгүлтүк болгондор үчүн квалификациялык сынактын жыйынтыктары боюнча берилген сертификат болушу шарт;

- кылмыш жасады деп шектелген же айыпталган же аларга карата реабилитациялык негиздерсиз жазык куугунтугу токтотулган адамдардын судья болушуна чектөө киргизүү;

- судьяларды конкурстук тандоонун жаңы тартибин киргизүү.

Атап айтканда, жаңы тартип боюнча, талапкерлер укук тармактары боюнча суроолорго жооп берип жана тапшырылган укук темасына баян жазууга тийиш болгон конкурстук тандоонун алгачкы эки туру болбойт. Сот корпусу түзүлгөндөн кийин жергиликтүү соттордун судьяларынын кызматына талапкерлерди милдетүү түрдө окутуу  жөнүндө Мыйзам жоболору күчкө киргендиктен, Мыйзам тарабынан маанилүү кесиптик жана эрк сапаттарын аныктоо үчүн  аӊгемелешүү түрүндөгү бир гана турду калтыруу каралган. Мындай окутуунун жыйынтыгы боюнча укук тармактары боюнча   квалификациялык сынак тапшырылып, алгачкы эки турдун зарылдыгы болбой калат.

Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет; мында конкурстук тандоонун жаңы тартиби жөнүндө Мыйзам жоболору 2010-жылы 27-июнда кабыл алынган  «Кыргыз Республикасынын Конституциясын ишке киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-бөлүгүнүн ченемдерин ишке ашыруу алкагында судьялар корпусу түзүлүп бүткөн күндөн күчүнө кирет.

2016-жыл 12-декабрь