Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

«Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзамды КР Жогорку Кеңеши 2016-жылдын 16-ноябрында кабыл алган.

Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын финансы рыногунда жаңы финансылык инструменттерди, атап айтканда, төмөндөгү исламдык баалуу кагаздарды (сукук) киргизүү болуп саналат:

1. Исламдык ижаралык сертификаттар (Сукук аль Ижара);

2. Исламдык долбоордук каржылоо сертификаттары (Сукук аль Истисна);

3. Исламдык үлүштүк катышуу сертификаттары (Сукук аль Мудараба);

4. Исламдык инвестициялык агенттик сертификаттары (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар);

5. Исламдык өнөктөштүк сертификаттары (Сукук аль Мушарака).

Кабыл алынган мыйзамдын негизинде исламдык баалуу кагаздарды чыгаруунун жана жүгүртүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө жаңы 61-бап киргизилип, анда  исламдык баалуу кагаздарды чыгарууга талаптар такталды, исламдык баалуу кагаздарды жабуу маселелери боюнча ченемдер толукталды, исламдык атайын финансылык компаниянын уюштуруу-укуктук формасы аныкталды ж.б.у.с. Ошондой эле Мыйзам жаңы финансылык инструменттердин киргизилишине байланыштуу теминдер жана аныктамалар менен толукталды.

Мыйзам расмий жарыялангандан он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

2016-жыл 17-декабрь