Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2015-жылдын 31-декабрында кабыл алынган.

Мыйзам Салык кодексине жана “Салык кодексин ишке киргизүү жөнүндө” Мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизет жана Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ мүчө болуусунун шарттарында сатуудан салыкты этап-этап менен жоюу жолу менен Кыргыз Республикасынын салык системасынын атаандашуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылууга багытталган.

Алсак, 2016-жылдын 1-январынан тартып товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоодон жана аларды Кыргыз Республикасынын террирториясынан тышкары сатууга салынган салык алынып салынат. КНС боюнча каттоо чеги  2 эсе көбөйтүлгөн ( 4 млн. сомдон  8 млн. сомго чейин).

Ошол эле учурда 2016-жылдын 1-июлунан тартып сатуудан салыктын  төмөндөгү ставкалары бекитилет: КНС салынган жана/же төлөнгөн КНС бошотулган товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатууда: а) накталай 1% өлчөмүндө – соода ишмердиги үчүн жана башка ишмердик үчүн – 2%; накталай эмес формада  0% өлчөмүндө.

Сатуудан салык ставкасы банктар  үчүн 2% жана уюлдук байланыш тармагындагы ишмердүүлүк үчүн 5% каралган.

Мыйзамда товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатууда накталай  төлөнгөндө жөнөкөйлөштүрүлгөн система боюнча бирдиктүү салыктын ставкалары эки эсе төмөндөтүлгөн.

Ошону менен бирге, тамак аш жана  айыл чарба азыктарын кайра иштеткен өнөр жай ишканалары үчүн колдонуудагы киреше салыгы жана КНС боюнча жеңилдиктер 2018-жылдын 1-сентябрына чейин сакталат.

Мыйзам  2016-жылдын  1-июлунан тартып күчүнө кирген айрым ченемдеринен башкалары, 2016-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

2015-жыл 31-декабрь