Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Президент Алмазбек Атамбаев “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына каршы пикир жөнөттү

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2016-жылдын 14-апрелинде кабыл алган “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына каршы пикирин Жогорку Кеңешке жөнөттү.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын өзүнүн курамында курагы боюнча пенсионерлер бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн социалдык абалын жакшыртууга умтулууларын колдоо менен бирге, Президент өз каршы пикиринде калктын жашоо-турмушунун сапатын арттырууга багытталган ар кандай чаралар билдирилген мамлекеттик социалдык саясаттын артыкчылыктарын эске алышы керек жана мамлекеттик бюджеттин чектелүү шартында ушул саясаттын негизги принциби болуп биринчи кезекте калктын эң корголбогон катмарын социалдык коргоону болжолдогон даректүү мүнөз саналат деп эсептейт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан сунушталган жана Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган маселени чечүүнүн варианты, тилекке каршы, ушул талаптарга толук көлөмдө жооп бербейт, бул ПРезиденттин пикири боюнча, жарандык коом институттары тарабынан туура сынды жаратты.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн курамында улгайган жарандар бар үй-бүлөлөргө мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөп берүүгө республикалык бюджеттен чыгымдардын кыйла көбөйүшүнө макулдук берүү менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар үй-бүлөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алган эмес, бул адамдар да мамлекет тараптан социалдык колдоонун жакшырышына ишенүүгө укуктуу.

Үй-бүлөнүн мамлекеттик жөлөкпулдарга муктаждыгын аныктоодо үй-бүлөнүн жыйынды кирешесинен пенсияларды алып таштоо боюнча маселе материалдык абалына, курагына, эмгекке жөндөмдүүлүк деңгээлине жана башка конкреттүү турмуштук жагдайларга жараша социалдык колдоонун түрлөрүн аныктоого жиктеп мамиле кылууну талап кылат.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Мыйзам кабыл алынган редакцияда максатка ылайыктуу эместигине байланыштуу Жогорку Кеңешке кайтарылды.

2016-жыл 24-май